Ředitel institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) při ČVUT Vladimír Mařík končí ve své funkci. Rektor ČVUT Vojtěch Petráček ho odvolal kvůli vzájemným konfliktům. Mařík měl podle rektorova prohlášení přispívat i k bojům mezi jednotlivými ústavy fakulty.

Rektor ČVUT se v prohlášení pohoršuje nad tím, že Mařík kritizoval stav jednotlivých ústavů. Ředitel CIIRC měl tvrdit, že mezi fakultami vznikají bariéry a probíhají boje a uvnitř univerzity je chaos. "Vedoucí pracovníci musí reflektovat realitu, aby ji mohli přenést nezkresleně do svých svěřených součástí. Pokud tomu tak není, je to vážný problém, který negativně dopadá zejména na jim svěřenou součást," uvedl Petráček v prohlášení o odvolání Maříka, které si mohou čtenáři HN přečíst v celém znění na konci tohoto textu.

"Je to tak, že skupina lidí, která pana rektora při netransparentní volbě zvolila, dlouhodobě plánovala moje odvolání a tak se i stalo," okomentoval odvolání pro iHned.cz Mařík. Situace podle něj vypovídá o celém českém univerzitním prostředí. "Takto se podaří zničit všechno, co někdo úsilím vybuduje. Asi je někde chyba, ta chyba je v zákoně. Že se rektoři jmenují tak, jak se jmenují," míní profesor. V této chvíli se prý nehodlá nijak bránit. 

"Když jsem obviněný, že rozvracím ČVUT, cokoliv udělám, je špatně. V centru je 1,5 miliardy veřejných investic, jsou tam mezinárodní závazky, to už si musí pan rektor vyřešit," popisuje. 

"Již po velmi dlouhou dobu – počínaje minulým podzimem – jsem s panem profesorem diskutoval férový model spolupráce součástí ČVUT, který nyní již několik měsíců naplňujeme. Opakovaně se však stávalo to, že jsme se vraceli k bodu nula," odůvodňuje dále Maříkovo odvolání Petráček. Mařík podle něj nechtěl přijmout nový model spolupráce a neustále se vracel ke "schématu polarity a boje mezi fakultami a ústavy". Několikrát musel také údajně korigovat chování Maříka, který překračoval hranice běžných reakcí podřízeného.

"Pan rektor v mé nepřítomnosti na kolegiu sdělil, že mě odvolá, aniž to konzultoval s akademickým senátem a s vedením. Já jsem u toho nebyl, ani mi to dopředu neřekl. Rychle mi volali, tak jsem přišel jen na kousek, kdy četl důvody," řekl HN Mařík. Zároveň potvrdil, že ho rektor odvolal v souvislosti s vysíláním dokumentu České televize A člověk stvořil robota. V něm Mařík popisuje těžkosti při zakládání Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT.

Mařík si v dokumentu stěžuje, jaké těžkosti měl při prosazování institutu a získávání peněz na jeho rozvoj. Ještě před odvysíláním filmu zaslal ale Petráček Maříkovi e-mail, v němž si stěžuje, že je "extrémně jednostranný", neobjektivní a že místo uklidnění přinese škole další napětí i zájem médií. Zároveň doporučil Maříkovi, aby k vysílání dokumentu vůbec nedošlo. "… chtěl bych vás jako ředitele ústavu coby rektor požádat o zastavení vysílání, či přesněji řečeno vám zastavení vysílání v zájmu ČVUT uložit," napsal Petráček. 

Na univerzitě se poté rozhořel spor o objektivitě dokumentu i oprávněnosti jednání rektora Petráčka. Za Maříka se postavil například bývalý rektor Petr Konvalina, který mimo jiné loni s Petráčkem soupeřil ve volbě rektora. Kritici dokumentu zase upozorňují na to, že se v jeho titulcích objevuje i jméno Maříkovy firmy Certicon.

Diskuse o snímku se dostala minulý týden i na program jednání akademického senátu. Jak informovaly Lidové noviny, zatímco rektor trval na tom, že jsou ve filmu "očividné nepravdy", Mařík se hájil tím, že vše vyřčené bylo v dané době pravdivé, neboť šlo o časosběrný dokument, a že firma Certicon bezplatným pronájmem pomáhala vzniku kyberústavu.