DIAS bude propojovat real-time geografická data z programu Copernicus, který je největším programem monitorování země, s daty z dalších zdrojů a vytvářet z nich informační produkty. Ty mohou využít například firmy z oblasti průmyslové výroby, pojišťovnictví, zemědělství, utilit, lesnictví, urbanismus nebo také záchranné složky či vědecké a veřejné instituce. Může tak pomoct například vědcům lépe porozumět dopadům klimatických změn, vládám a městům lépe spravovat a předpovídat rozvoj měst nebo zemědělcům lépe řídit pěstování a výnosy plodin.

Atos bude jménem Evropské komise a Evropské vesmírné agentury řídit nově vytvořené konsorcium, mezi jehož členy dále patří DLR, e-Geos, GAF, Sinergies, Spacemetric, Thales Alenia Space a T-Systems. Společnost bude v rámci projektu zodpovědná za integraci, dodání a provozování cloudové platformy. Portfolio datových služeb Atosu, Codex, má dále poskytnout DIAS analytické a kognitivní funkce, díky kterým vytvoří ze surových satelitních dat hodnotné poznatky využitelné v již zmíněné řadě odvětví.

Platforma bude zákazníkům k dispozici v červnu 2018.

Atos