Čas, který uplyne do příjezdu vozidel záchranné služby, často rozhoduje o životě a smrti. V současnosti však není neobvyklé, že včasnému příjezdu záchranářských vozidel brání ostatní vozidla a dopravní zácpy. Rychlejší a bezpečnější příjezd by mohlo zajistit zavedení automatizovaných vozidel.

Touto otázkou se zaobírá výzkumný projekt AD Aware Traffic Control – Emergency Vehicles, v rámci kterého se již vyzkoušená platforma AD Aware Traffic Control dále rozvíjí tak, aby zahrnovala na cloudu založené služby   pro sdílení informací mezi koordinátory vozidel záchranné služby a samotnými automatizovanými vozidly. Kromě informací o počasí, viditelnosti a všeobecných informacích o dopravní situaci, kombinuje platforma také údaje o vozidlu záchranné služby v reálném čase a podrobné geoprostorové informace z místních komunikací a jejich okolí, aby byl vytvořen přesný obraz dopravní situace.

„V případě nouze či potřeby jsme zodpovědní za vyslání vhodného vozidla na správné místo. Zavedení automatizovaných vozidel schopných sdílet mezi sebou informace o trase, po které směřují, přináší mnoho výhod. Vozidla záchranné služby mohou dorazit na místo určení rychleji a efektivněji. Projekt však zároveň představuje i nové výzvy, například jak zajistit, aby informace byly sdíleny bezpečným a spolehlivým způsobem,“ říká Mattias Hindfelt, CIO společnosti SOS Alarm.

Výzkumný projekt AD Aware Traffic Control – Emergency Vehicles se zaměřil na vývoj cloudové platformy pro řízení provozu vozidel záchranné služby

Klíčovou komponentou cloudové platformy AD Aware Traffic Control je výkonné řešení pro kontrolu a řízení propojených vozidel Carmenta TrafficWatch, které je navrženo tak, aby v reálném čase přinášelo informace o aktuální dopravní situaci a poloze vozidel.

„Na základě našich dlouholetých zkušeností s poskytováním řešení pro provozovatele záchranných služeb v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi pro bezpečný provoz připojených a automatizovaných vozidel jsme schopni nabídnout řešení pro bezproblémovou integraci automatizovaných vozidel a vozidel záchranné služby do skutečných dopravních situací,“ říká Björn Berndtsson, generální ředitel společnosti Carmenta.

V rámci svého působení ve strategickém inovačním programu Drive Sweden vyvinula společnost Carmenta cloudovou infrastrukturu pro sdílení informací mezi vozidly s názvem Drive Sweden Innovation Cloud. Systém komunikuje s SOS Alarm Cloud a hostuje řešení Carmenta TrafficWatch i Centrum pro řízení automobilové dopravy společnosti Volvo Cars pro automatizovaná vozidla.

V rámci projektu používáme platformu IoT Accelerator od společnosti Ericsson,“ vysvětluje Anders Fagerholt, hlavní konzultant pro inteligentní dopravné systémy (ITS) ve společnosti Ericsson. V případě adaptace a používání v dopravních aplikacích se toto řešení nazývá Connected Urban Transport (propojená městská doprava). Shromažďuje údaje z různých zdrojů a usnadňuje bezpečnou a spolehlivou komunikaci s jinými cloudy.“

„Je důležité uvědomit si, že uplatnitelnost platformy není nutně omezená jen na automatizovaná vozidla. Mohla by být použita jako doplněk sirén a semaforů tak, aby poskytovala upozornění řidičům běžných vozidel, což rozšiřuje potenciál platformy AD Aware Traffic Control za hranice současného projektu,“ říká Azra Habibovic, vedoucí výzkumnice projektu RISE Viktoria.

Veřejné předvedení platformy a předběžných výsledků projektu je naplánováno na konec června 2018 a uskuteční se ve švédském Göteborgu (další informace budou zveřejněny na webových stránkách projektu). Ukončení projektu se očekává v prosinci 2018. Projekt je spolufinancován ze strategického inovačního programu Drive Sweden.