Na mladé týmy čekalo celkem třináct soutěžních úkolů. Kromě finančních odměn byla totiž nabídnuta možnost partnerství se Škoda Auto DigiLab, návrh spolupráce s ČEZ ESCO nebo partnerství s EY Accelerator (Ernst & Young), který slíbil zařadit vybrané projekty k celosvětové expertize, a také spolupráce s HERE Technologies pro novou navigaci. Vše se točilo okolo neotřelých nápadů.

Stačilo vytvořit tříčlenné týmy a mohlo se po úvodních přednáškách hned začít. Všichni měli na vyřešení úkolů 48 hodin a mohli si v zásadě dělat, co chtěli. Kromě práce jíst, pít (vyjma zakázaného alkoholu) nebo se jít osprchovat či vychutnat si „polohu ležícího střelce“ – prostě si na karimatce před tím zaslouženým nedělním závěrečným spánkem, kdy už bude po všem, na chvíli zdřímnout.

Smart Mobility Hackaton

ČVUT – generalisté, nebo specialisté?

Prof. Michal Šebek z ČVUT z katedry řízení seznámil v první přednášce s aktivitami naší nejstarší technické univerzity. Vyzdvihl přitom některé firmy, které ČVUT například v oblasti kybernetiky a robotiky přispívají (Honeywell, Porsche, Siemens, Kuka). I díky nim se mohl pochlubit špičkovým vybavením, se kterým na ČVUT podporují tvořivost, a ne biflování, jak zdůraznil. Vysvětlil také, že lidé, kteří mají všeobecný přehled (generalisté), jsou v oblasti kybernetiky více zapotřebí než specialisté, protože roboti a umělá inteligence brzy budou prakticky všude.

Jednou z rolí ČVUT je také popularizace vědy a techniky už na druhém stupni základních škol, kde je účast a zájem trvale rostoucí.

Prof. Michal Šebek se také zmínil o výzkumu na ČVUT a prezentoval například řízení pohybu malých částic v elektrickém poli, řídicí systémy robotů, řízení automobilů, ovládání předmětů v magnetickém poli, aktivity ČVUT v automobilovém průmyslu při řízení výrobních robotických linek apod.

SPČR zdvihá ukazováček

Trochu varovný ukazováček ukázal Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy České republiky, který chápe svoji roli v posilování českého průmyslu a tím i ekonomiky. Na první pohled vypadá podle průzkumu SPČR stav našeho průmyslu dobře, avšak stále máme nálepku země levných montoven. Vyplývá to i ze skutečnosti, že naše ekonomika je z většiny pravděpodobně řízena zahraničním kapitálem. Naše výroba také není dostatečně robotizována. Z toho důvodu podle Radka Špicara stále zaostáváme za světem i za evropskými zeměmi, zejména za Německem.

Podpora od ČEZ ESCO

Martin Řezáč, ředitel pro korporátní strategii společnosti ČEZ ESCO, která se staví do pozice energetického manažera pro firmy, byla také jedním z hlavních sponzorů. Zmínil, že nerostou jen technologie, a přirovnal růst populace k Moorovu zákonu v polovodičích (počet tranzistorů v čipech‑procesorech se každé dva roky zdvojnásobuje). Zhruba 30 procent dnešních technologií navíc nebude brzy zapotřebí. Vzrůstá také propast mezi předpokladem a použitelností. Je třeba zachovat jednoduchost, zachytit trendy a promítnout je do nových požadavků.

Pro ČEZ znamená zachycení trendů a sledování požadavků hlavně snížení emisí, mobilitu a digitalizaci. Z toho vznikají příležitosti jako smart city, smart… (doplňte si).

Jedním z východisek je zvyšovat podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů; vyžádají si to elektromobily, ale i mezinárodní dohody. Členské státy už schválily snížení vlivu a dopadu výroby elektřiny na klima do roku 2030 minimálně na 40 % v porovnání s rokem 1990.

Ukázal na příkladu poskytovatele dopravní obsluhy Arriva Třinec jednu z prvních vlaštovek, a sice městskou hromadnou dopravu, která neprodukuje absolutně žádné lokální emise. Společnost ČEZ ESCO jim totiž pomohla se zavedením elektroautobusů, kterých mají deset, a to včetně kompletní sítě nabíjecích stanic, optimalizace tarifů a operačního servisu.

EY dala návod na budoucnost mobility v digitálním světě

Markéta Vlčková z konzultační firmy Ernst & Young, dalšího hlavního podporovatele Smart Mobility Hackathonu 2018, dala soutěžícím částečný návod následující otázkou: „Co je důležité při návrhu smart mobility?“ Odpověď zní: pojmenovat nápad, specifikovat problém, specifikovat řešení, vysvětlit, jak se dají monetizovat a identifikovat uživatelské skupiny. Přitom je třeba sledovat nákladovou strukturu a vytváření zisku.

Eurowag se zeptal

Tony Nesterov ze společnosti Eurowag, která poskytuje integrované mobilní služby, položil soutěžícím jednoduchou otázku: „Můžete zlepšit život řidičů pomocí smart technologií?“

ČEZ ESCO – elektromobilita a život po životě (akumulátorů)

Petr Štulc z ČEZ ESCO se věnoval tématu elektromobility. Akumulátory je třeba nabíjet a sbírat z nich data. Ani ony svůj život po skončení v pohonné jednotce nemají za sebou. Lze je totiž využít v jejich „druhém životě“ jako úschovnu energie. Zkušenosti zde moc nepomohou, je třeba dívat se s otevřenýma očima dopředu. Je třeba si vše spočítat a optimalizovat proces elektrifikace včetně nabíjení, protože počáteční cena elektromobilu je stále ještě o 50 až 100 procent vyšší než cena dnešního „čuďáku“. Ohledně elektrobusů je třeba zvolit normální nebo „rychlonabíječky“ a optimalizovat trasy.

Škoda Auto jako poskytovatel služeb mobility

Andre Wehner, chief digital officer Škody Auto, vystoupil na závěr prezentací před samotným hackathonem a společně se zástupci společnosti HappyGo ohlásil její převzetí. Škoda Auto se tím staví i do role poskytovatele služeb mobility. Andre Wehner sdělil: „Hledáme nápady pro nové mobilní služby a obchodní modely.“

IBM Cloud a jeho PaaS k dispozici

Petr Stýblo z IBM vystupoval na hackathonu jako jeden z mentorů, IBM nabízela výpočetní sílu v IBM cloudu, tj. generické služby jako servery včetně karet GPU (Graphic Processing Unit) pro výpočetní sílu strojového učení a umělou inteligenci, databáze, vývojové prostředí, runtimy, kognitivní služby IBM Watson, data od Weather Company, platformu IoT, prostě PaaS – platformu jako službu.

Soutěžní úkoly

  • - Prvním úkolem bylo nabídnout dobrý nápad a řešení pro alternativní mobilitu.
  • - Druhým úkolem byla navigace a inovativní využití dat o dopravním provozu.
  • - Třetím úkolem bylo navrhnout využití platformy LoRa IoT od partnera soutěže ČRa – senzory ve vozech, plánování a využití nabíjecí infrastruktury, návod na lepší (smart) parkování nebo komunikace infrastruktury s vozidlem.
  • - Čtvrtým oříškem byla samotná elektrická vozidla – ekonomické a „zelené“ řízení.
  • - Pátý úkol se týkal parku firemních vozidel.
  • - Šestým úkolem bylo řešení pro elektrobusy ve veřejné dopravě.
  • - Sedmý úkol představovala autonomní vozidla. Kdo si jej vybral, pro toho přišla ke slovu umělá inteligence. Tedy možnost, jak využít služeb IBM cloud.
  • - Osmý se nazýval Smart Tourist Mobility – propojení jízd ve městech a na venkově s turistikou a historií.
  • - Devátý úkol patřil logistice ve městech – optimální plánování skladů, alternativní kurýrní služby, chytrá řešení výdejních míst, integrace více služeb na poslední míli a monetizace vráceného zboží v reálném čase.
  • - Desátý úkol se týkal obsahu – zábava pro cesty bez řidičů, inovativní využití volantu, sedadel, oken a dalších částí interiéru vozidla, rozšířená realita, hry na cesty, osobní psychologická a zdravotní diagnostika.
  • - Jedenáctý úkol měl zjistit stav vozidla.
  • - Dvanáctý se nazýval Smart and Happy Children – nové způsoby, jak zabavit děti při cestování vozidlem.
  • - Smart Railways byl posledním, třináctým úkolem – jak mohou data, umělá inteligence a technologie vytvořit lepší zákaznickou zkušenost ve vlacích.
CEEHACKS Smart Mobility Hackathon Prague 2018 - vítězný tým Student dreamers

Oceněné týmy a projekty

1. místo: Student dreamers (ČR) – Digitální zastávky, inovativní řešení digitálních jízdních řádů s názvem Smart box

2. místo: Code Breakers (ČR; junioři – gymnázium PORG) – Chytrý náramek napojený na záchranný systém pro prevenci nehod

3. místo: AIC (ČR) – nový typ městské spolujízdy bez vyplňování přihlašovacích formulářů, Eglaf (ČR) – aplikace pro firemní cyklistiku, What the Hill (ČR) – chatbot pro automatizovanou komunikaci na Messengeru

Junior Hacker

Code Breakers, Feathers – představení zajímavých míst kolem auta, aby se děti nenudily.

Sponzorské kategorie

• HERE Technologies: Eglaf

• Eurowag: RedCute – prasátko FeFa, které vyhodnotí firmám, jestli je pro ně výhodnější elektromobil, nebo běžný vůz

• EY: Blue Star – audiosenzory ve městě, které zajistí rychlý průjezd sanitky

• ČEZ ESCO: Code Breakers

• Škoda Auto DigiLab: ToporAuto – systém sběru dat o dírách na dálnici