Nové vybavení Linka bezpečí zajistí celkové zlepšení chodu telefonické ústředny a zvýší i efektivnost linky, která bude nově schopna obsloužit ještě více dětí. Do budoucna linka připravuje také zavedení telefonní fronty, díky které budou mít děti větší šanci dovolat se hned napoprvé.

Vzhledem k tomu, že Linka bezpečí funguje nonstop, byla výměna technologického zázemí za plného chodu ústředny poměrně náročná. „Denně odbavíme mezi 400 až 500 hovory, proto jsme se snažili, aby to co nejméně zasáhlo do našeho reálného provozu a děti se k nám úspěšně dovolaly,“ uvádí Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí, která zaměstnává kolem 80 odborných konzultantů. Právě od nich přišel prvotní impuls k výměně zastaralého vybavení, protože čím dál častěji docházelo k poruchovosti telefonů, kdy konzultant třeba dítě hůře slyšel a nemohl si nastavit vyšší hlasitost hovoru. „Telefony tu byly přes deset let, tudíž se asi není čemu divit, že už neplnily svou funkci. Naši lidé leckdy měli potíž přijmout hovor jen kvůli tomu, že nějaké tlačítko na telefonu nefungovalo. S výměnou vybavení už tyto problémy nemusíme řešit a díky novým funkcím předpokládáme, že budeme moci ještě efektivněji organizovat provoz tak, aby se k nám mohlo dovolat více dětí, které potřebují naši pomoc,“ doplňuje Peter Porubský.

Díky provedeným změnám může linka zlepšit svůj celkový chod, efektivněji distribuovat jednotlivé hovory i lépe reagovat na výjimečné situace, kdy je například potřeba do hovoru s dítětem připojit také sociálního pracovníka nebo jiného odborníka. Modernizace systému telefonické ústředny pak lince pomůže odbavit více telefonátů. Volající i telefonní operátoři přitom budou po celou dobu hovoru anonymizováni a jejich komunikace zabezpečena a chráněna proti případným bezpečnostním únikům a útokům,“ komentuje technologickou stránku věci Jan Zinek, předseda představenstva společnosti Anect, která Lince bezpečí modernizaci postavenou na technologiích Cisco kompletně zajistila.

Dalším projektem, na kterém společně pracují, je tzv. fronta, která by dětem měla umožnit dovolat se hned na první pokus. „V současnosti musí dítě zavolat v průměru třikrát, aby se k nám úspěšně dovolalo. Rádi bychom se v tomto směru posunuli o kus dál. O využití tohoto řešení máme pozitivní zprávy ze zahraničí, nicméně vše budeme nejprve testovat a zjišťovat, jak dlouho dítě ve frontě vydrží a jaké informace při čekání budou dětem užitečné,“ uzavírá vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský.