Společnost Microsoft v rozsáhlé analýze „Proč technologie nestačí: Digitální kultura jako konkurenční výhoda“ zjišťovala, jak nové technologie ovlivňují výkonnost a inovativnost zaměstnanců a jejich schopnost vydat ze sebe to nejlepší. Průzkum mezi 20 tisíci zaměstnanci ve 21 evropských zemích, včetně tisícovky v Česku zjistil, že i přes zavádění nových technologií produktivita a kreativita v řadě podniků stagnuje. Jen 11,4 % Evropanů cítí, že jsou plně produktivní, v Česku dokonce 8,4 %. Sotva 17 % zaměstnanců v Česku i Evropě věří, že jsou velmi inovativní a pouze 15,6 % českých (18,5 % evropských) pracovníků má prostor pro to, aby přinášeli skutečnou hodnotu.

Bez technologií těžko budete dlouhodobě úspěšní,“ říká Rudolf Urbánek, generální ředitel Microsoftu Česko a Slovensko. „Ale jen nakoupit technologie nestačí. Musíte hlavně “nakoupit“ svoje zaměstnance, protože digitální transformace je o lidech.“

Technologie nestačí, klíčová je kulturní změna

Průzkum odhalil propastný rozdíl mezi firmami, které technologie pouze „mají“, a těmi, které s jejich pomocí zavádějí moderní styl práce – tedy digitální pracovní kulturu. Ta je přitom klíčovým předpokladem pro to, aby technologie firmě opravdu pomohly zvýšit produktivitu, kreativitu, zapojení a přínos zaměstnanců. České firmy, které se na vytváření digitální kultury soustředí, vykazují nárůst ve všech sledovaných oblastech:

- o 12 % více produktivních pracovníků
- o 20 % více inovativních kolegů
- o 35 % více lidí, kteří přinášejí strategickou hodnotu.

Digitální pracovní kulturu je potřeba stavět na kvalitní firemní kultuře jako takové. Česká firemní kultura se podle průzkumu nejvíce potýká s těmito výzvami:

- zaměření na vysokou kvalitu práce – spíše než na čas strávený v kanceláři
- propojenost mezi týmy a schopnost pracovat společně – nikoli řešit jen své dílčí cíle a potřeby
- samostatnost při práci – spíše než čekání na přesné zadání a formální zpracování.

Přitom je jasné, že bez vytvoření prostředí důvěry, zaměření na vysokou kvalitu práce a samostatnost svých zaměstnanců, mohou firmy jen těžko počítat s rozvojem a růstem v dnešním digitálním světě.

Adopce technologií v Česku je výrazně pod evropským průměrem

Překvapivé je zjištění, že i ve využívání moderních technologií zaostává Česko za Evropou – o celých 20 %. Nejde přitom jenom o to, zda podniky technologie mají, častým problémem je skutečnost, že je nevyužívají. Právě zde hraje roli jasná vize a odhodlání vedení změnit zavedené postupy a návyky, aby lidé dokázali pracovat efektivněji.

Hlavní praktickou překážkou pro to, aby technologie firmám přinesly žádoucí užitek, je v Česku nedostatečná technická podpora uživatelů. „Lidé musí chápat, proč a jak mají moderní technologie používat. A musí mít dostatečnou podporu – jak ze strany vedení, které jde příkladem, tak co se týče školení a technické pomoci,“ vysvětluje Petr Váša, šéf divize Office, Microsoft Česko a Slovensko.

Evropské výsledky studie jsou k dispozici zde