Nově zveřejněná prognóza společnosti Gartner odhaduje, že v letošním roce dosáhnou náklady na zabezpečení IT celosvětově 96,3 miliardy dolarů. 8procentní meziroční růst je důsledkem nových regulačních předpisů (v USA, EU i Číně), firmy se takto snaží reagovat na známé bezpečnostní incidenty a bezpečnost bývá také součástí iniciativ typu digitální transformace.

Největší růst v rámci trhu mají výdaje za bezpečnostní testování, outsourcing a správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM). Gartner v rámci své metodiky trh dělí na následující základní kategorie: bezpečnostní služby (letos objem trhu 57,7 mld. dolarů), ochrana infrastruktury (17,5 mld.), zařízení pro zabezpečení sítí (11,7 mld.), řízení identit/přístupu (4,7 mld.) a bezpečnostní software pro koncové uživatele (4,7 mld. - zde se výdaje meziročně zvyšují nejpomaleji).

96 mld.

Analytici Gartneru odhadují, že v letošním roce dosáhnou náklady na zabezpečení IT celosvětově 96,3 miliardy dolarů.

V souvislosti s novými regulacemi bude více organizací investovat do bezpečnostních technologií, které zatím nevyužívají - např. do nástrojů prevence ztráty dat, do šifrování nebo systémů pro audit zabezpečení. Dnes má tyto technologie celosvětově nasazeno 35 procent organizací, v roce 2020 to má být okolo 60 procent. Nedostatek odborníků a složitost bezpečnostních technologií stále více firem motivují k využití outsourcingu a snaze o maximální automatizaci procesů. V roce 2016 mělo 63 procent výdajů na bezpečnost IT podobu výdajů za bezpečnostní služby, do roku 2019 stoupne podle Gartneru tento podíl na 75 procent. Z letošního objemu bezpečnostních služeb - 57,7 miliardy dolarů - připadne největší podíl na konzultační služby, ale 18,5 miliardy už přímo na "celkový" outsourcing.

 

Editorial byl publikován v únorovém čísle magazínu ICT revue.