Množství a kvalita bezpečnostních kamer ve veřejných prostorách neustále roste a velké procento těchto kamer provozují retailové řetězce. „Kamery speciálně navržené pro videodohled prodejen tvoří v současné době zhruba 12 % všech našich prodaných kamer ve východní Evropě, a jejich prodeje se zvyšují,“ říká Dalibor Smažinka, specialista ze společnosti Axis Communications, která je předním světovým výrobcem v oblasti IP videodohledu. „Inteligentní kamery v obchodech slouží nejen k prevenci kriminality a odhalování krádeží, ale plní také provozní a marketingové úkoly – například počítají návštěvníky, vytvářejí demografická data a pomáhají regulovat fronty u pokladen.“ Pořizování videozáznamu však spadá do kategorie shromažďování osobních dat. Specialisté na videodohled a právníci proto upozorňují, že evropská směrnice GDPR týkající se ochrany dat, která začne platit od května 2018, vyžaduje od majitelů prodejen s kamerami, aby podnikli určité konkrétní kroky.

Prodejny se připravují na přísnější pravidla pro používání kamerCedulka „Prostor je monitorován“ nebude stačit

V souvislosti s pořizováním kamerových záznamů budou muset majitelé prodejen podle GDPR zajistit ochranu soukromí několika různými způsoby. Jeden z nich souvisí s tím, že každý návštěvník bude mít od května 2018 právo na přesnější informace. „Obyčejná informační cedulka s obrázkem kamery stačit nebude,“ říká advokátka Janka Brezániová. „Návštěvník prodejny si bude moci stěžovat, pokud se nikde nedozví například totožnost a kontaktní údaje správce kamerového systému, účel zpracování nebo dobu, po jakou se záznam uchovává.“ Tyto informace může provozovatel prodejny zpřístupnit například na webové stránce. Cedulka na místě by ale měla přesně uvádět, kde lze tyto informace nalézt. „Stejně tak doporučujeme, aby zaměstnanci v daném prostoru byli odpovídajícím způsobem vyškoleni tak, aby byli schopni na dotazy týkající se kamer kvalifikovaně odpovědět,” uzavírá Brezániová.

Informační cedulky u vstupu do prodejen budou muset být od května 2018 doplněny o podrobnější informace, jak se se záznamem z kamer zachází.

David Capoušek z firmy NetRex, která spravuje stovky kamer v různých prodejních řetězcích, ale tvrdí, že přísnější nároky na ochranu soukromí nebude problém splnit: „Data jsou šifrovaná a přístupy k videu jsou přísně omezené. Záznamy se uchovávají jen po nejnutnější dobu pouze kvůli ochraně majetku a personálu, pak se automaticky mažou, další statistická data z kamer jsou již anonymní. Aktuálně spolu s majiteli prodejen připravujeme postupy, jak zpřístupnit všechny informace o kamerách komukoli, kdo o to bude mít zájem."

Společnost Axis Communications v České republice společně s právníky a svými partnery – firmami, které se zabývají instalací kamerových systémů – iniciovala vznik praktického manuálu, který umožní provozovatelům kamer nároky GDPR splnit.