Jan Rezek (38) působil před příchodem do Foxconn 4Tech ve společnosti Altron, kde zastával stejný pracovní post. Jeho hlavním novým úkolem je podpora a rozvoj produktového marketingu, komunikace, zavádění marketingových nástrojů a posílení obchodu směrem k zákazníkům a trhu.

V technologickém odvětví, a to jak v českých, tak mezinárodních firmách má Jan Rezek bohaté zkušenosti. Má za sebou dlouholetou praxi v produktovém managementu a marketingu ve společnostech Altron, T-Mobile, T-Systems, Českých Radiokomunikací a ČD-Telematiky.

Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

Mezi jeho koníčky patří aktivní sport všeho druhu.