S blížícím se 25. květnem 2018 již není mnoho šéfů firem, kteří by se nezabývali obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). V rychlosti připomeňme, že GDPR je nový předpis Evropské unie, jehož cílem je chránit soukromí občanů zakotvením nových standardů nakládání s osobními údaji. Vzhledem k tomu, že nařízení dopadá na jakoukoliv organizaci zpracovávající osobní údaje občanů EU, je relevantní pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty kdekoliv na světě.

Nové příležitosti a nastolení důvěry

Pojďme na chvíli zapomenout na písmeno "R" (regulation) v názvu nařízení, které je notorickým předmětem diskusí o výši pokut a dalších "hrozbách". Zkusme se zamyslet nad tím, jestli a jaké příležitosti se kolem GDPR otvírají. Není totiž vůbec náhodou, že toto nařízení je zaváděno právě nyní...

S rozvojem cloudových služeb mají společnosti k dispozici nové a efektivnější nástroje na získávání, ukládání a zpracování dat, včetně osobních údajů. Roste tak i potřeba ochrany - těchto dat, ale zejména těch, jichž se data týkají, tedy nás zákazníků. Moderní analytické nástroje umožňují organizacím z dat získávat natolik unikátní výstupy, že lze na jejich základě dělat velmi úspěšné predikce dalšího vývoje. Zákazníci v tomto kontextu tahají za mnohem kratší konec provazu. Zatím.

Aktualizovaný regulační rámec ochrany osobních údajů je pak logickou součástí této nové éry, v níž se data stávají elektřinou, jež pohání byznys. Posílení ochrany subjektů dat (zjednodušeně nás zákazníků) je nezbytným předpokladem pro nastolení důvěry. Pokud budou inovace stavět na těchto pravidlech a získají důvěru mezi podnikateli a občany, stanou se motorem produktivity. Pokud vzájemnou důvěru nenastolíme, hrozí, že se motor inovací zadrhne - a to by byla velká škoda.

Jednotná strategie bude výhodou

Dle odhadů Evropské komise by digitalizace produktů a služeb společností z EU mohla v příštích pěti letech přispět ekonomice částkou přesahující 110 miliard eur. Podnikatelé, kteří budou mít jednotnou strategii pro využívání, řízení a správu dat, se stanou hybnou silou tohoto růstu nejen v příštích několika letech, ale budou prosperovat i v následujících dekádách. A právě zde leží obrovská příležitost pro všechny organizace, které dnes do agendy kolem GDPR investují hromadu času, energie a peněz.

Proces dosahování souladu s novými pravidly by měl být pro organizace nejen nechtěnou povinností, ale hlavně impulzem a prostorem k tomu, aby se zamyslely nad svou budoucí datovou strategií. Strategický přístup k datům jim umožní odhalit nové příležitosti a nové zdroje příjmů. Uvedu jeden příklad.

Spolupracujeme s fotbalovým klubem světové úrovně. Tento klub s miliony fanoušků po celém světě se rozhodl analyzovat data ze svých globálních digitálních a sociálních kanálů, aby získal co nejdetailnější přehled o svých fanoušcích, ať už žijících v Itálii, nebo v Jižní Koreji. S využitím těchto analýz byl klub schopen vybudovat nový digitální byznys zaměřený na doručování vysoce cíleného obsahu, propagace a nabídek všem svým fanouškům. Ukázalo se, že fanoušci ocenili personalizovaný přístup, který klub nabízel, a jejich zapojení do aktivit klubu v digitálním světě prudce vzrostlo. Na zápas se dostane jednou za čas maximálně pár desítek tisíc lidí, ale touto formou dokáže klub neustále zapojovat miliony svých příznivců. Dvojciferný růstu digitálního byznysu se rychle projevil ve vysoké návratnosti této investice.

-----

Věřím, že v éře dat se společnostem napříč ekonomickými sektory otevírají větší příležitosti k růstu než kdykoliv předtím. Je na managementu, aby zajistil, že jejich organizace budou na proměnu připravené a zaujmou k datům holistický, strategický a především odpovědný přístup. Ze své zkušenosti mohu říct, že je nezbytné, aby tento způsob uvažování byl iniciován vrcholovým managementem a pevně se usadil podnikové kultuře. V tomto kontextu vnímám GDPR jako milník, který urychlí tento trend a pomůže společnostem úspěšně růst, inovovat a soutěžit, a to jak v lokálním měřítku, tak na mezinárodní scéně.

 

Článek byl publikován v mesíčníku Právní rádce.