Společnost I&C Energo si ke spolupráci vybrala Dassault Systèmes, aby jí pomohla vylepšit strojírenské služby v evropském sektoru energetiky. Společnost I&C Energo zavádí průmyslové řešení Capital Facilities Information Excellence. To má zefektivnit správu dokumentů, projektů a konfigurace související se strojírenstvím, výstavbou, údržbou a optimalizací elektráren a dalších průmyslových zařízení.

Foto 1Nasazení tohoto řešení navazuje na dvouletý proces hodnocení tržních řešení, které I&C Energo provedla. Cílem je posílení mezinárodního obchodu prostřednictvím zmírnění stupňujícího se tlaku na časové a rozpočtové možnosti v tomto odvětví. „Capital Facilities Information Excellence“, založený na platformě 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes, poskytuje jednotný zdroj informací v unifikovaném digitálním prostředí a zajišťuje tak komplexní viditelnost projektových aktivit v reálném čase. Týmy I&C Energo, které se zabývají designem a zadáváním zakázek mohou bezproblémově spolupracovat na specifikacích projektů, dodržování oborových předpisů a řízení projektů, a zároveň rychle přijímat rozhodnutí, která snižují riziko opožděných nebo nepřesných změn.

„Jednotné řízení projektové dokumentace, plánování a reportů pro velké projekty přinese konkurenční výhodu a zapadá tak do naší strategie být mezinárodní vedoucí firmou v oboru, ve kterém působíme,“ uvedl Jan Krška, CSO a člen představenstva společnosti I&C Energo. „Společnost Dassault Systèmes vyhodnotila naše potřeby nejen z technického, ale i z obchodního hlediska. Platforma 3DEXPERIENCE nám tak pomůže zlepšit a rozšířit naše podnikání.“

energetika„Společnosti, které projektují, stavějí nebo spravují investiční projekty, potřebují flexibilitu a efektivitu, aby odlišily svou nabídku na trhu a zároveň minimalizovaly rizika,“ uvedl Thomas Grand, viceprezident pro energetiku a průmyslovou výrobu Dassault Systèmes. „Při použití platformy 3DEXPERIENCE se společnost I&C Energo může spolehnout na konzistentní informace, dodržení standardů, zlepšení kvality a bezpečnosti a snížení časových i finančních nákladů souvisejících s projektem, což vyústí v lepší služby zákazníkům.“

„Capital Facilities Information Excellence“ je součástí nového portfolia řešení společnosti Dassault Systèmes v oblasti ‚Energie, zpracování a veřejné služby‘, založeného na platformě 3DEXPERIENCE. Strojírenské, dodavatelské a stavební firmy, jakož i vlastníci a provozovatelé investičních projektů mohou získat přidanou hodnotu ve všech fázích životního cyklu velkých závodů a aktiv s integrovaným přístupem ke zlepšení bezpečnosti, dodržování předpisů a termínů a zajištění udržitelnosti.