Pokud si trh cloudových služeb rozdělíme podle toho, zda se touto formou dodává software, platforma nebo infrastruktura (SaaS, PaaS, IaaS), největší tržby mají zatím poskytovatelé softwaru (podíl 68,7 %, současně však nejpomalejší růst - 22,9 %). Eric Newmark z IDC v této souvislosti uvádí, že firmy zatím do cloudu typu SaaS přesouvaly především jednodušeji přenositelné aplikace a nyní zkoumají migraci klíčových podnikových systémů (plánování podnikových zdrojů, řízení dodavatelských řetězců apod.). Segment SaaS bude proto spolu s digitální transformací podniků růst i nadále.

Segment PaaS je zatím nejmenší (13,6 %), současně však tento trh expanduje nejrychleji (50,2 % meziročně). Firmy přecházejí na režim PaaS hlavně spolu s tím, jak se snaží automatizovat celý životní cyklus vývoje aplikací.

13,6 %

Segment PaaS má na trhu cloudových služeb nejmenší podíl, meziročně však roste nejrychleji (50,2 %).

Na segment IaaS se v posledních cca třech letech stále více soustřeďují největší IT firmy (Amazon, Microsoft, Google, Oracle, IBM), jimž ale konkurují i další poskytovatelé především z východní Asie (Fujitsu, Alibaba, Huawei). Meziročně oblast IaaS představovala 17,8 % trhu veřejného cloudu s meziročním růstem 38,1 %. Přibývá služeb s vyšší přidanou hodnotou, rozvíjí se partnerský ekosystém i služby podporující modely hybridního IT.

Společnost Forrester Research současně vydala prognózu vývoje cloudu v roce 2018. Cloud je podle této studie dnes hlavní transformační silou a disruptivní technologií. Další inovace, jako je umělá inteligence/strojové učení, pokročilá analytika nebo internet věcí, se totiž zavádějí už především v rámci cloudu. Pro rok 2018 Forreter předpokládá, že cloud bude poprvé využívat více než 50 % celosvětově působících podniků. Po určitém zpomalení přitom zase porostou i výdaje na hybridní a soukromý (privátní) cloud, dalším trendem má být větší přizpůsobování cloudových služeb potřebám jednotlivých zemí/regionů.

 

Editorial byl publikován v ICT revue 12/2017.