Smyslem soutěže je podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat. Do letošního ročníku se přihlásilo 24 mobilních a webových aplikací. Porota dále vyhlásila rovněž nejlepší studentskou aplikaci, speciálně byla udělena cena Fondu Otakara Motejla. Tři nejlepší aplikace pak přebírají finanční odměnu 20 000 Kč, 15 000 Kč a 10 000 Kč, věcné ceny a exkluzivní mentoring.

Cena Fondu Otakara Motejla 

Tři nejúspěšnější aplikace

Vítězná aplikace Hlídač státu, jejímž autorem je Michal Bláha, v současnosti představuje nejsilnější nástroj pro kontrolu hospodaření státu a vazeb veřejných institucí a politických stran na osobní i firemní sponzory. Přehledně propojuje aplikace Hlídač smluv, Hlídač politických financí a Hlídač osob, které ukazují, jak velkou roli hrají otevřená data při kontrole transparentnosti státu a veřejných financí. Všechna data jsou navíc srozumitelným způsobem zpřístupněna veřejnosti, novinářům a úřadům. (http://www.hlidacstatu.cz)

Druhé místo v soutěži získala Inventura hlasování ve Sněmovně 2013-2017. Tato volební kalkulačka přehledně, jasně a uživatelsky příjemně zprostředkovává možnost ověřit shodu vlastních postojů s postoji jednotlivých poslanců a poslankyň z uplynulého volebního období. Aplikaci využilo před volbami více než 400 000 lidí, což dokazuje výši jejího společenského dopadu a schopnost napomáhat tomu, aby občané činili ve volbách informovaná rozhodnutí. (https://volebnikalkulacka.cz/cs/inventura-hlasovani-2017/)

Třetí místo obsadila Databáze prázdných domů v ČR, která shromažďuje data o zmizelých, zchátralých či zachráněných nemovitostech. Cílem aplikace je záchrana významných staveb, zahájení dialogu s vlastníky a nalezení nového vhodného využití těchto budov. (www.prazdnedomy.cz)

 

Studenti o volbách

V kategorii o nejlepší studentskou aplikaci vyhrála Netradiční vizualizace: Volby 2017, kterou připravili studenti Střední školy zemědělské a potravinářské z Klatov. Jejím cílem je netradiční zobrazení informací o volbách do Poslanecké sněmovny. Studenti ukazují informace, které se běžně nepublikují, například průměrný věk kandidátů, nejčastější titul apod.

Cenu Fondu Otakara Motejla pro aplikaci, která přispívá k transparentnosti a lepšímu fungování veřejné správy převzalo Ministerstvo financí ČR a spolek Otevřená města za jejich aplikaci CityVizor. Jde o příklad unikátní spolupráce veřejné instituce a samospráv, které chtějí sdílet náklady na IT služby. Aplikace je určena obcím a městům a umožňuje jim publikovat údaje o svém hospodaření v přehledné a občanům přístupné podobě.