Trh s mobilními technologiemi už zdánlivě naráží na svůj strop a je nasycen, studie společnosti IDC ale předpovídá, že zde stále zbývá prostor ke slušnému růstu. V letošním roce by výdaje na mobilní řešení měly celosvětově dosáhnout výše 1,58 bilionu dolarů, což odpovídá meziročnímu nárůstu 4,3 procenta. Podle aktualizované prognózy IDC Worldwide Semiannual Mobility Spending Guide by pak do roku 2021 měl pokračovat růst trhu v průměru o 2,7 % až k ročnímu objemu 1,72 bilionu dolarů.

Zhruba 70 procent výdajů za mobilní řešení budou po celé sledované období platit koncoví uživatelé, pouze menšina připadne na podnikový sektor; zde se největší výdaje očekávají ze segmentu bankovnictví/finančních služeb (55,1 miliardy dolarů v roce 2021) a profesionálních služeb (54,9 miliardy), následuje diskrétní výroba a maloobchod. Rychle poroste poptávka po mobilních řešeních v segmentech stavebnictví, telekomunikacích, zdravotnictví a vládních organizacích a bezpečnostních firmách; meziroční nárůst zde IDC odhaduje okolo sedmi procent. Pro malé a nejmenší firmy s 1-10 zaměstnanci nahrazují mobilní technologie (zařízení i konektivita) tradiční IT řešení a 3/4 výdajů podnikového sektoru v tuto chvíli realizují právě tyto subjekty. Malé firmy oproti těm velkým budou ale své investice mnohem pomaleji navyšovat.

75 %

Tři čtvrtiny výdajů za mobilní řešení celosvětově realizují v podnikovém sektoru podle IDC malé a nejmenší firmy do deseti zaměstnanců. Mobilní technologie zde nahrazují tradiční IT řešení.

Co se týče rozdělení trhu mobilních řešení z geografického hlediska, největší objemy se budou nepřekvapivě realizovat v USA, Číně a Japonsku. Pro střední a východní Evropu IDC odhaduje, že letos trh zůstane přibližně konstantní, do roku 2021 by pak měl překročit 59 miliard dolarů. I zde hlavní výdaje připadají na koncové uživatele, kteří nakupují konektivitu a chytré telefony. Nejrychleji porostou výdaje na mobilní softwarová řešení v podnikové sféře, kde se očekává meziroční zvyšování výdajů těsně nad 10 procenty, jde ovšem o růst z relativně malých čísel. Podniky také stále více investují do řízení a zabezpečení mobilních systémů, k čemuž je nutí i zpřísňování předpisů na úrovni EU i další regulace. Největší objem výdajů i v oblasti střední a východní Evropy realizuje sektor výroby, maloobchodu a bankovnictví, porostou výdaje vlád/státní správy.

Ekosystém služeb spojených s vývojem a provozem mobilních aplikací se rychle mění především v souvislosti s postupem automatizace a s tím, jak se uplatňují nové modely typu DevOps.