To, že firma nakoupí nejnovější technologie, ještě automaticky nemusí znamenat, že tím zvýší svou produktivitu práce. Základním předpokladem toho totiž je, aby zaměstnanci firmy tyto technologie skutečně začali využívat. K tomu jim ale nepostačí samotné technické vybavení, potřebují také chytrý software, který jim umožní naplno využít potenciál technologií, a zároveň i lepší edukaci a podporu ze strany zaměstnavatele,“ uvádí Aleš Michl. Podle něj by dnešním tempem růstu produktivity práce Česko dohnalo Německo nejdříve za 40 let. Firmy se přitom již nyní potřebují vyrovnat s rostoucími nároky na výši mezd, které se dnes v ČR pohybují na zhruba 30 % Německa a jen v několika následujících letech pravděpodobně skokově vzrostou téměř na polovinu.

Ekonom Aleš Michl na konferenci Čas digitálních týmů 

V dnešní době tráví tzv. znalostní pracovníci v průměru 37 % pracovního času na schůzkách. „Připočteme-li k tomu ještě čas na cestování, jsme zhruba na polovině pracovní doby. Tento čas i náklady na cestu by přitom pracovníci mohli snadno ušetřit díky častějšímu využívání možností digitální spolupráce. Kromě tradičních nástrojů pro vzdálenou spolupráci jako e-mail nebo telefon se nabízejí i moderní videokonferenční řešení, která díky audiovizuálnímu kontaktu a možnosti sdílet a společně upravovat dokumenty dokážou nahradit řadu klasických schůzek,“ uvádí Jan Račanský, specialista na komunikaci a spolupráci společnosti Anect. Zaměstnanci ale tuto možnost zatím mnohdy nechtějí využívat z důvodu kolísavé kvality přenosu zvuku a obrazu a omezeného okruhu uživatelů, se kterými se mohou spojit. Právě na tento problém reaguje nový nástroj společnosti Anect Awow online schůzky, který podporuje jak specializované videokonferenční systémy, tak klasické PC prostředí a mobilní platformy.

Jan Račanský, specialista na komunikaci a spolupráci společnosti Anect 

Adam Kempný, konzultant společnosti Anect, pak upozornil na to, že ve firmách často panuje i opačný nesoulad mezi úrovní hardwarového a softwarového vybavení: „Pokud ve firmě nainstaluji nový program, který sice skvěle funguje na nejmodernějších technických zařízeních, ale polovina zaměstnanců pracuje na starých počítačích s výrazně nižším výkonem, který neumožňuje jeho využití v odpovídající kvalitě, nemohu potom očekávat, že nový software budou využívat.

Adam Kempný, konzultant společnosti Anect 

Důležitou roli při prosazování nových technologií ve firmě pak hraje také dostatečná motivace zaměstnanců k jejich používání. „Nástroje pro digitální spolupráci mohou významně přispět nejen ke zvýšení produktivity práce, ale také poskytnout pracovníkům daleko větší flexibilitu a lepší možnosti skloubit práci se soukromým životem. Řadu věcí totiž díky nim snadno zvládnout vyřídit i z domácí kanceláře nebo třeba na cestách,“ říká Jan Račanský. Firmy ovšem musejí být ochotné tyto flexibilní formy spolupráce svým zaměstnancům umožnit.

 

Trend produktivity práce

HDP: počet zaměstnanců

Stát                 Před 10 lety             Před 5 lety                Nyní

Německo      100 %                        100 %                        100 %

ČR                   71 % Německa        72 % Německa        77 % Německa

USA                131 % Německa      134 % Německa      129 % Německa

 

HDP: odpracované hodiny

Stát                 Před 10 lety             Před 5 lety                Nyní

Německo        100 %                      100 %                      100 %

ČR                   57 % Německa        56 % Německa        59 % Německa

USA                107 % Německa      107 % Německa      101 % Německa

 

Zdroj: OECD Compendium of Productivity Indicators 2017