V prosinci 2016 vyhlásil SPCSS na základě rozhodnutí svého zřizovatele Ministerstva financí zadávací řízení na výstavbu druhého datového centra pro potřeby státu v Zelenči. Součástí zadání byla projektová dokumentace k první etapě stavby, která zahrnuje administrativní budovu a halový objekt datového centra včetně zázemí. Posuzováno bylo deset došlých nabídek, přičemž hlavním kritériem hodnocení byla ekonomická výhodnost. Z uchazečů byla coby dodavatel stavby vybrána společnost DCI Czech, odborný realizátor datových center.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb s. p.

Během výběrového řízení proběhl z iniciativy SPCSS v místě budoucí stavby archeologický průzkum. V lokalitě obce Zeleneč se totiž nachází významné středověké pohřebiště. Ten již byl ukončen a tak nic nebrání tomu, aby byla 6. listopadu 2017 zahájena výstavba. Předpokládané spuštění zkušebního provozu první etapy datového centra o IT příkonu 1 MW je na počátku roku 2019 a na výstavbu je vyčleněna částka 208 mil Kč.

SPCSS podepsal smlouvu na výstavbu datového centra v Zelenči