Podíváme-li se na čísla využívání cloudových služeb u nás, hovoříme-li o veřejném cloudu, jsou čeští zákazníci v porovnání se západní Evropou spíše konzervativní. V čem je podle vás zakopaný pes?

O tomto bych mohl hovořit dlouho a myslím, že vámi citované statistiky mají pravdu. Naše hlavní služby nabízíme v cloudu už zhruba od roku 2000, pohybujeme se od počátku zejména v segmentu SMB a mám pocit, že typický český podnikatel má vysokou touhu firemní prostředky vlastnit se vším všudy. Možná je to stigma z předchozích desítek let, kdy se "vlastnění" nenosilo. Prostě zejména zpočátku bylo mnoho takových, kteří museli mít server s kompletním řešením v kanceláři pod stolem a nejel přes to vlak. Pravda už ale také je, že v současné době se tento přístup láme, alespoň máme takovou zkušenost. Souvisí to s novou generací majitelů a manažerů a s masovým nabízením cloudových služeb ze strany těch největších firem. Začíná to být standardem, i když je řada služeb, kde si to i dnes některé firmy neumějí představit, a přitom to může být snadné.

Máte vlastní datové centrum. Budovali jste jej sami, nebo s partnery? Nabízíte i tradiční služby jako housing apod.? Nabízíte i nějaké speciální služby?

Datové centrum jsme si budovali zcela sami a v podstatě na koleně, přičemž jsme se samozřejmě museli vypořádat i s nějakými těmi omyly a slepými cestami. Hlavně jsme si ale spočítali, že ekonomicky se nám to vyplatí. Dnes už by to možná ale vyšlo jinak. Museli jsme také jít cestou postupného budování, to kvůli nákladům. Datové centrum máme ve vlastním objektu, s redundantním zdrojem napájení, duálním připojením k internetu po optice i se zálohovaným chlazením. Ale PUE jsme si přesně nepočítali.

Nabízíme a provozujeme i tradiční housing či hosting VPS serverů. Housing ovšem jen velmi okrajově, pro lokální nebo partnerské firmy. Pro nás je hlavní provoz vlastní infrastruktury řešený na technologiích Cisco, IBM a Lenovo, na virtualizaci VMware a open source Proxmox, z operačních systémů pak využíváme zejména Linux Debian, ale samozřejmě i technologii Windows Server. V současnosti pracujeme na vytvoření kompletního záložního systému, ten už ale bude řešen formou služby. Myslím, že nabízíme speciální služby, a sice Mango Network Services, což jsou nízkoúrovňové služby jako DHCP, Radius a další, které slouží pro řízení sítí. To je myslím hodně výjimečné.

S čím jsou největší potíže při budování, rozšiřování a provozu DC? Není tajemstvím, že některá ambiciózně postavená datacentra jsou obsazena sotva z deseti procent. Z kolika procent je obsazeno vaše DC? A budete mít dostatek prostoru i v budoucnosti?

Tak zde se usmívám, víte, my jsme si právě stavěli schválně maličké DC, zejména pro naše služby SaaS, ale prostor pro rozšiřování určitě máme. Dnes máme obsazenost DC zhruba na 60 %.

S výstavbou velkých datových center se u nás skutečně doslova roztrhnul pytel a zejména těch, která jsou podporovaná dotacemi z EU. Z tohoto úhlu pohledu je pak velmi smutné, že se dotacemi nepodporují právě takováto úsporně stavěná DC, ale megalomanské projekty, které bez dotace nemají šanci na ekonomický úspěch.

Pod názvem Mango vyvíjíte firemní softwarová řešení v oblasti podnikových informačních systémů (ERP, CRM, BPM, APS...) apod. Zapomněli jsme na nějakou oblast?

Ano i ne, máme i speciality, jako například už zmíněné centrální řízení datových distribučních sítí, provisioning a monitoring velkých množství zařízení nebo on-line editaci grafických podkladů pro polygrafii a polygrafické kalkulace, ale třeba i plnohodnotné call centrum včetně ústředny, vše jako SaaS. I když se tyto věci samozřejmě dají schovat pod některý vámi zmíněný termín.

Jaroslav Kopecký (41)

studoval MFF UK, je absolventem gymnázia. Jednatelem společnosti OG Soft se stal v roce 2000, nyní v ní pracuje na pozici výkonného ředitele. Dříve zastával pozice ve vývoji softwaru například v německé společnosti Gronic Systems nebo CompuGroup Medical ČR. Jaroslav také řadu let působil jako vývojář na volné noze. Ve volném čase mj. sportuje, jde zejména o crossfit, jezdí na motorce a potápí se v jeskyních.

Podnikové informační systémy jsou oblastmi široce zastoupenými na trhu, a to nejen globálními hráči. Jakými argumenty se vám daří získávat klienty? Prvním argumentem je naše zkušenost s implementacemi systémů. Myslím, že je to notoricky známá věc - dnes už nejsou vyloženě špatné systémy, jsou ale špatné implementace. A těch je opravdu hodně.

Dalším argumentem je pak naše velmi dlouhá zkušenost s poskytováním komplexních informačních systémů formou SaaS. Troufnu si říci, že není mnoho jiných firem, které už patnáct let poskytují plně v cloudu takto netriviální systémy. Nakonec pak určitě hrají roli právě zmíněné speciální vlastnosti a funkce našich systémů, ale také určitý rodinný přístup malé firmy.

Na svých stránkách tvrdíte, že vytváříte zákazníkům IS na míru. Nejde to proti dlouhotrvajícímu trendu standardizovaných podnikových procesů? Jste skutečně schopni "ohýbat" váš IS tak, aby se přizpůsobil každému zákazníkovi, místo aby se zákazník přizpůsobil obecně přijímaným standardům řízení (SAP)?

Při vývoji softwaru na zakázku, který občas také děláme, pracujeme skutečně na míru. U našich cloudových produktů, jako je třeba už zmíněné Mango, dodáváme řešení na míru. To znamená, že při implementaci nastavíme tento variabilní systém potřebám zákazníka. Samozřejmě že je nutný nějaký kompromis, ale snažíme se ho vždy držet co nejblíže zákazníkovi. Myslím, že neexistuje ideální IS pro všechny situace. Právě Mango je například velmi vhodná platforma pro byznys, kde pracujete se spíše velkou množinou menších zákazníků, kterým poskytujete zejména služby. Ale není to jediné zacílení.

Na jaké zákazníky se svými SaaS řešeními cílíte? Máte zákazníky i mezi většími firmami?

Už jsem zmínil, že jde zejména o zákazníky ze segmentu SMB. Největším je tuším společnost se zhruba třemi sty zaměstnanci. Naším zákazníkem je ale i společnost Lenovo, a ta je jistě velká. Máme zákazníky v Česku i na Slovensku.

Prosadit cloud computing u takto komplexních aplikací je v malých a středních firmách těžké, ale když se to podaří, tak si troufnu říct, že jde většinou o oboustranně výhodný vztah na desetiletí. I proto máme dnes okolo 150 klientů, to v tomto světle není málo. V poslední době naštěstí začínají být i v "našich" segmentech SMB cloudu více nakloněni.

Vaše systémy nabízíte do několika oblastí/oborů. Které vertikály to jsou a které jsou pro vás ty hlavní? Dá se říci, ve kterých oborech je cloudový model nejčastěji uplatňován?

I historicky nejtradičnějším oborem jsou telekomunikační nebo ISP společnosti, dále pak výrobci polygrafie.

V poslední době pak jde o firmy nejrůznějších oborů, a to právě díky našemu produktu Mango Control, který nabízí řízení procesů a evidenci a sledování práce. Ve spojení se současným nedostatkem lidských sil na trhu práce je to žádané řešení.

Kolik řádově ušetří klient provozováním byznysových aplikací v cloudu? Lze být konkrétní, jak a v čem?

Vy jste si nechal nejzajímavější otázku na konec.

Organizace může využitím kompletní implementace IS v cloudu ušetřit opravdu mnoho. Ale je tu jeden problém, musí opravdu chtít. Často se stává, že firma přesune do cloudu jen nějakou část, a i když na počátku přesvědčeně říká, že to dotáhne v cloudu až do konce, neudělá to, často i jen ze sentimentu. Tím pak ale úspora dramaticky klesá. Zůstávají fixní náklady, třeba na odborný IT personál, na elektřinu, nebo dokonce na vlastní vývojáře...

 

Rozhovor byl publikován v ICT revue 10/2017.