Aktuální studie poukazuje na slibné vývojové trendy v oblasti důležitosti IT bezpečnosti. Firmy po celém světě ji začínají vnímat jako strategickou investici. Díky tomu se navyšuje i část IT rozpočtů věnovaná bezpečnosti, která ve velkých korporacích dosahuje téměř jedné čtvrtiny (23 %). Tento trend je stejný napříč firmami všech velikostí, včetně velmi malých firem s omezenými rozpočty. Ačkoliv se tak může zdát, že bezpečnost ukrajuje stále větší část IT rozpočtů, ty se samy o sobě neustále zmenšují. Důkazem toho jsou celkové IT bezpečnostní rozpočty, které se v tomto roce oproti loňským 25,5 milionům dolarů snížily na 13,7 milionu dolarů.

Tento fakt může pro firmy představovat vážný problém. Náklady na obnovení provozuschopnosti po bezpečnostním incidentu se totiž oproti IT bezpečnostním rozpočtům zvyšují. V tomto roce musely malé a střední firmy vynaložit za zotavení se z bezpečnostního incidentu v průměru 87,7 tisíc dolarů (oproti 86 500 dolarům v roce 2016). Ještě výraznější navýšení zaznamenaly velké korporace, u nichž se letos náklady vyšplhaly na 992 000 dolarů oproti 861 000 dolarů v loňském roce.

Navyšování vlastního rozpočtu na IT zabezpečení je ale jen jednou částí řešení. Nejvyšší ztráty totiž vznikají z útoků na třetí strany. Malé a střední podniky musely vynaložit 140 000 dolarů v důsledku jediného takového incidentu. Velké firmy kvůli narušení bezpečnosti svých dodavatelů, kteří měli přístup k jejich datům, ztratily bezmála 2 miliony dolarů.

Kaspersky Lab: zabezpečení třetích stran

Jakmile firma poskytne druhé společnosti přístup ke svým datům a infrastruktuře, může chyba na jedné straně poškodit obě společnosti. Tato skutečnost nabývá na významu především kvůli tomu, že stále více zemí zavádí novou legislativu. Firmy mají na jejím základě poskytovat informace o tom, jak zabezpečují a sdílejí osobní údaje.

Společnost Kaspersky Lab se rozhodla pomoci firmám se sestavením vlastní bezpečnostní strategie. Na základě vědomostí o průmyslovém kyberbezpečnostním prostředí představuje společnost nástroj Kaspersky IT Security Calculator. Tento podnikový nástroj je unikátním průvodcem pro nastavení efektivního rozpočtu zaměřeného na IT bezpečnost. Zakládá se na datech vycházejících z průměrných nákladů vynaložených na IT bezpečnost (rozdělených podle oboru, velikosti a působiště firmy), bezpečnostních opatření, hlavních hrozeb a peněžních ztrát. Zároveň poskytuje tipy, jak se vyvarovat útokům. Nástroj Kaspersky IT Security Calculator a celé znění zprávy „IT Security: cost-center or strategic investment?“ jsou dostupné na této stránce.