Představte si, že jdete na první návštěvu k novému lékaři. Objednáte se elektronicky, třeba večer z pohodlí domova při sledování televize pomocí tabletu. Po příchodu do ordinace nemusí lékař ztrácet čas vyplňováním karty pacienta, protože k ní má s vaším souhlasem on-line přístup. Díky ní má okamžitě k dispozici maximum informací o zdravotním stavu, ale také efektivní nástroj pro stanovení správné diagnózy. Pokud vám například předepisuje léky, tak může zkontrolovat možné interakce se všemi medikamenty, které berete. Výsledky vyšetření obdržíte opět elektronicky, aniž byste museli znovu navštívit ordinaci, a máte je tak navíc k dispozici i pro další lékaře. I takto může v praxi vypadat návštěva nového lékaře po zavedení elektronizace zdravotnictví.

Hlavní důvody pro zavedení eHealth jsou z mého pohledu tři:

  • Kontinuální nárůst nákladů na zdravotnictví. V současné době jsou náklady na zdravotnictví kolem 300 miliard ročně a číslo stále roste. Důvodem je nárůst civilizačních chorob a stárnutí populace. Oba dva faktory přitom zdaleka nekulminují. Lze očekávat, že v příštích desetiletích dojde k růstu až na trojnásobek současného stavu. Proto je třeba systém zefektivnit a řídit.
  • Růst kvality péče. Čím více informací lékař má, tím lépe dokáže pacienta léčit. Právě elektronizace může data o pacientech konsolidovat a dát je lékaři k dispozici vždy, když je potřebuje.
  • Zvýšení komfortu pro pacienta a úspora jeho času. Čeští pacienti jsou co do počtu návštěv dlouhodobě v čele žebříčků OECD. Trávíme tedy u lékaře víc času, než je běžné. I tady může elektronizace výrazně pomoci. Spoustu agend lze vykonávat elektronicky (objednání návštěvy, vyzvednutí receptu, on-line konzultace zdravotního stavu, konzultace výsledků atd.).

Takto fungující systém zamezí duplicitním vyšetřením, sníží náklady na duplicitně předepsané a nespotřebované léky a hlavně dá lékaři kompletní informace potřebné ke stanovení efektivní cesty k vyléčení pacienta. Pacient navíc díky systému bude mít informace o svém zdravotním stavu, které může aktivně využívat při dodržování zásad zdravého životního stylu, jež jsou pro léčbu civilizačních chorob klíčové. A právě v zapojení pacienta vidím hlavní přínos elektronizace. Pokud pacientovi dáme nástroje a také motivaci, aby se o sebe správně staral, tak získáme nástroj pro udržitelné zdravotnictví. Protože zdravotnictví je v konečném důsledku jen a pouze o pacientovi.

 

Sloupek byl publikován ve speciálním vydání ICT revue.