Firmy ve stále větší míře nasazují cloudovou infrastrukturu typu IaaS, aby tím zvýšily svou výkonnost a urychlily inovace. Podle průzkumu společnosti Oracle stále přetrvávají určité obavy z toho, že přechod do cloudu oslabí zabezpečení, zvýší složitost IT prostředí a způsobí problémy s jeho řízením. Zkušenosti podniků, které na model IaaS přešly, ale ukazují, že tyto obavy nejsou opodstatněné. Model IaaS, tedy cloud typu „infrastruktura jako služba“, je celkově hodnocen pozitivně.

O průzkumu

Průzkum You & IaaS: The new generation provedly společnosti Oracle a Longitude Research. Výsledky jsou založeny na odpovědích více než 1600 IT profesionálů z Německa, Itálie, Velké Británie, Saudské Arábie, Austrálie, Indie, Malajsie, Singapuru a Jižní Koreje. Respondenti v rámci studie popisovali stávající úroveň implementace cloudu ve své firmě a očekávané využívání cloudu v příštích letech.

Podle průzkumu You & IaaS: The new generation (Vaše firma a IaaS: Nová generace) dvě třetiny (66 %) podniků, které již nějakým způsobem využívají model IaaS, tvrdí, že si tím usnadnily zavádění inovací. Stejný podíl respondentů uvádí, že model IaaS podstatně zkrátil čas potřebný k nasazování nových aplikací a služeb. Studie společnosti Oracle ukazuje, že podle 64 % respondentů cloud typu IaaS také podstatně snižuje průběžné náklady na údržbu. Kromě toho 59 % respondentů soudí, že podniky, které do IaaS neinvestují, začnou mít problémy s konkurenceschopností.

Výzkum rovněž vede k závěru, že zkušení uživatelé IaaS jsou ve srovnání s těmi, kdo tento model dosud nenasadili, dvakrát častěji přesvědčeni o tom, že jim technologie IaaS může zajistit špičkové provozní parametry, pokud jde o dostupnost a rychlost aplikací. I když se přechodu na IaaS mnoho podniků obává, 64 % respondentů, kteří již IaaS implementovali, uvádí, že migrace byla jednodušší, než čekali.

Většina firem zúčastněných v průzkumu se domnívá, že IaaS bude hrát do 3 let v rámci jejich podnikání významnou roli, přičemž až 44 % respondentů uvádí, že v režimu IaaS budou provozovat většinu své IT infrastruktury nebo dokonce IT prostředí jako celek. Pouze 10 % respondentů odpovědělo, že v příštích 3 letech pro ně model IaaS bude bezvýznamný nebo jen málo významný.

James Stanbridge, viceprezident společnosti Oracle pro management produktů IaaS, komentuje výsledky průzkumu následujícím způsobem: „V případě nasazení cloudu se očekávání podniků vždy poněkud lišilo od reality. Cloud pro mnoho firem představuje stále relativně novou technologii a spolu s tím přetrvávají i některé zastaralé názory. V rámci našeho průzkumu ale jasně vidíme, že podniky vnímají nasazení cloudu jako úspěch, vyjadřují spokojenost a díky těmto technologiím dokáží snižovat náklady i složitost svého IT prostředí a rychleji zavádět další inovace. Firmy, které přechod na cloud odkládají, by měly změnit názor, protože další vyčkávání snižuje jejich konkurenceschopnost.“