Aktuálnost těchto témat potvrzuje i rostoucí zájem o akci. Letos se na ní v Konferenčním centru City sešlo na tři stovky síťových a bezpečnostních expertů. "Žádná firma se bez dobře fungující síťové infrastruktury neobejde. Vyřaďte z provozu síť a vyřadíte tím celou firmu. Pokud to bude nemocnice nebo úřad, mohou být následky horší než jen pokles produktivity," říká Rostislav Vocilka, ředitel společnosti Flowmon Networks, která konferenci pořádá.

Cílem Flowmon Friday je seznámit tuzemské zákazníky s novými možnostmi, které technologie pro správu a zabezpečení síťového provozu nabízí. Flowmon je jedinou českou firmou, jež tyto produkty vyvíjí pro globální trh. "Letos jsme se více zaměřili na způsoby hledání příčin problémů v síti a v kritických podnikových aplikacích, detekci a zastavení DDoS útoků nebo pokročilou analýzu chování v síti," vyjmenovává témata konference Vocilka.

 

300

Na tři stovky odborníků z oblasti síťové bezpečnosti se sešlo na konferenci Flowmon Friday pořádající společnosti Flowmon Networks.

Z Brna do celého světa

Firmy si rizika spojená s chybějícím přehledem o tom, co se v jejich síti děje, velmi dobře uvědomují. Nebylo tomu tak ale vždy. Když Flowmon před lety přišel na trh, mělo jen pár lidí potuchy o tom, k čemu vlastně je. "Situace se ale změnila. Složitost infrastruktury narostla natolik, že není v lidských silách ji uhlídat. Objevily se nové kybernetické hrozby, které obchází tradiční řešení. Administrátoři najednou potřebovali nástroje, které jim otevřou oči nad záplavou dat proudících v jejich síti. Ve světě, kde neustále roste závislost na IT, je právě tato oblast nesmírně důležitá," připomenul na úvod konference Jiří Tobola, obchodní ředitel firmy.

Flowmon takové produkty vyvíjí už deset let. Ze základních prvků komunikace mezi počítači, tzv. datových toků, umí jeho nástroje vyčíst informace důležité pro správné fungování sítě nebo detekovat bezpečnostní anomálie.

Využívá přitom vlastní technologie postavené na strojovém učení a umělé inteligenci. Ta je natolik vyspělá, že jako jedna z mála uspěla i ve velmi náročném Japonsku. "Japonsko je dnes naší nejúspěšnější zemí mimo Evropu. Flowmon tam používá například Sega, poskytovatelé internetu, automobilky nebo velká města," komentuje Tobola. Právě japonský partner řešení Flowmon si z Flowmon Friday odnesl cenu Distributor roku.

 

IT musí podporovat byznys

Z konference mimo jiné vyplynulo, že celý obor správy a ochrany sítí prochází proměnou. "Ještě nedávno si administrátoři museli incidenty 'lovit' sami. Trvalo to dny a týdny, stálo to hodně peněz. Dnes na ně inteligentní nástroje upozorní a podají potřebný kontext k jejich vyšetření i nápravě," dodává Tobola.

Firemní IT je podle něj značně různorodé a je potřeba, aby spolu jednotlivé nástroje uměly komunikovat, vzájemně si poskytovaly informace. Cílem je přirozeně co nejrychlejší reakce a minimalizace výpadků.

Cílem konference Flowmon Friday bylo seznámit účastníky s novinkami v oblasti správy a zabezpečení síťového provozu

Článek byl publikován v ICT revue 6/2017.