Jednou z oblastí, na které s informačním systémem QI cílíte, je oblast výrobních firem. Jaká oborová řešení jsou pro vás klíčová?

Informační systém QI je díky obecnosti svého základu schopen pokrýt široké spektrum výrobních oborů. Sem patří například strojírenství, elektrotechnika, nábytkářství. Na druhé straně je systém díky vestavěnému vývojovému nástroji natolik flexibilní, že jej implementační partneři dokážou přizpůsobit specifickým potřebám jednotlivých oborů.

Jak dnes vypadá softwarový ekosystém výrobního podniku?

Pro podporu procesů výrobního podniku je dnes obvykle využíváno několik softwarových nástrojů od různých výrobců propojených vazebními můstky, což přináší řadu problémů. To na jedné straně nahrává nám, výrobcům komplexních informačních ERP systémů, kde již z principu tyto problémy nastat nemohou. Na druhé straně to vyvíjí silný tlak na zvyšování kvality jednotlivých aplikací, které často nedosahují komfortu, na nějž jsou uživatelé zvyklí u specializovaných softwarů.

Jaké funkcionality jsou v souvislosti s výrobou momentálně trendy? Co poptávají vaši zákazníci?

V současné době se zvyšuje poptávka výrobních firem po pokročilém plánování výroby (APS). Abychom mohli svým zákazníkům nabídnout kvalitní řešení v této oblasti, provedli jsme nedávno akvizici společnosti inSophy. Vývojáři této společnosti nám pomohli zabudovat do systému QI algoritmy jejich úspěšného nástroje pro plánování výroby Plantune.

Vzhledem k prohlubující se snaze výrobních podniků vycházet vstříc potřebám zákazníka se zvyšuje poptávka po našem konfigurátoru výrobků. Ten umí na jedné straně nakonfigurovat výrobek podle požadavků zákazníka a na straně druhé automaticky upravit technickou dokumentaci výrobku. To výrazně šetří náklady v oblasti technické přípravy výroby.

Implementace ERP je náročným projektem. Co by si podle vás měl klient dopředu ujasnit? Co je klíčové pro úspěch projektu?

Asi v první řadě to, co říkáte, že se jedná o náročný projekt, a je tedy třeba jej projektově řídit. Klient si musí ujasnit a popsat hlavní procesy, které chce informačním systémem podpořit. Klíčové pro úspěch projektu je vytvořit správně motivovaný projektový tým složený jak z pracovníků podniku, tak z pracovníků dodavatele informačního systému.

 

Rozhovor byl publikován v ICT revue 6/2017.