Přehled trendů a předpovědí, které v roce 2017 významně ovlivní segment podnikového tisku, sestavili konzultanti společnosti Photizo Group. Vycházeli mimo jiné z událostí a změn, které se na trhu v nedávné minulosti odehrály. Šlo zejména o rozdělování firem, akvizice nebo o vstup nových hráčů do odvětví.

Například společnosti HP a Xerox prošly restrukturalizací, na jejímž konci stály v obou případech dva samostatné podniky. Důvody rozdělení byly v podstatě velmi podobné. Měly umožnit výsledným menším firmám, aby se více specializovaly a pružněji reagovaly na měnící se podmínky na trhu.

Největší nedávnou akvizicí bylo loňské převzetí Lexmarku čínskými investory. Hodnota transakce činila 3,6 miliardy dolarů. Zhruba za jednu miliardu dolarů HP na podzim 2016 odkoupilo od jihokorejského Samsungu jeho divizi tiskových řešení.

Samostatné téma pro některé tradiční hráče v segmentu podnikového tisku představuje trojrozměrný tisk. Například společnosti HP nebo Ricoh vloni jasně deklarovaly, že mu přikládají strategický význam. Podle analytiků reagují rozšiřováním portfolia na již probíhající nebo očekávané snižování či stagnaci obratu v segmentu kancelářského tisku. Současně se snaží zaměřit na aktivity, jež generují vyšší zisk.

A k nim patří vedle 3D tisku také technologie pro elektronizaci a digitální workflow dokumentů. Na tomto poli se intenzivně zviditelňují například společnosti Xerox nebo Konica Minolta nebo na tuzemském trhu velmi úspěšná japonská společnost OKI.

Mezi specifická témata podnikového tisku patří rozvoj a opětovná popularita inkoustových technologií a řešení. Podle analytiků jde stále o relativně malý segment, jenž ovšem výrazně roste.

 

Trendy a predikce

Celkové dodávky kancelářských tiskových zařízení budou v roce 2017 klesat, podobně jako objem tištěných výstupů, tvrdí analytici společnosti Photizo Group. Očekávají, že se v důsledku tohoto vývoje zpomalí obměna strojů, resp. prodlouží jejich životní cyklus. S jejich závěry nesouhlasí Petr Lupač, marketingový manažer společnosti Konica Minolta: "Obecně platí, že objem vytvářených dokumentů roste. To, zda si je zákazníci vytisknou, nebo raději elektronicky zpracují, je věc druhá. Trend hovoří jasně pro druhou variantu, ovšem neřekl bych, že pokles objemu těch fyzicky vytištěných je nějak dramatický nebo že by měl zásadní vliv na prodloužení intervalu obměny zařízení."

1,9 %

Poprvé po pěti letech došlo loni podle IDC k meziročnímu nárůstu prodeje tiskáren a multifunkcí v regionu střední a východní Evropy, téměř o dvě procenta.

Podobný pohled na tiskovou podnikovou realitu má také Vasilij Vosáhlo, manažer firmy Janus: "Je možné, že počet tiskových výstupů klesá kvůli přechodu firem na dokumentové systémy, nicméně výraznější snížení objemu tisku jsme zatím nezaznamenali. Je pravda, že tisková zařízení jsou svou životností často předimenzovaná, což znamená, že jsou stroje obměňovány spíše z důvodu morální zastaralosti."

Podle analytiků narůstá ve světě obliba strojů s technologií PWA - Page Wide Array. Ta operuje se stacionární tiskovou hlavou, jejíž rozsah, resp. trysky pokrývají celou délku nebo šířku tištěného formátu. Rozložení tisku zajišťuje pohyb média. Jde o technologii převzatou z průmyslových řešení. V subsegmentu se etabluje například společnost HP, která se zaměřuje především na řešení formátu A3. Právě stroje technologie PWA by se mohly stát výraznými konkurenty monochromatických laserových a LED zařízení.

Tradiční hráči v segmentu podnikového tisku se mnohem více zaměří na rozšiřování svého portfolia do nových segmentů. Primárně zacílí na procesy a oblasti, v nichž nějakým způsobem figurují tisková řešení. Podle analytiků půjde například o komerční nebo průmyslový tisk. Současně se ale zaměří také na elektronizaci dokumentů, řízení jejich digitálního oběhu nebo archivaci. Neopominou ani příležitosti, které jim nabízí rostoucí obliba cloud computingu. Vazba digitalizace dokumentů na cloudové služby může k některým řešením přilákat i menší zákazníky, kteří by o investici do vlastního on-premise systému z oblasti správy dokumentů jinak neuvažovali.

Inkoustový tisk v podnicích představuje atraktivní příležitost pro všechny producenty, kteří příslušnými technologiemi disponují. Podle analytiků se intenzivněji zaměří na rozšiřování nabídky strojů kategorie CISS - Continuous Ink Supply System -, tedy na zařízení s kontinuálním doplňováním inkoustu. Ve svém portfoliu je již dnes mají například Epson, HP nebo Canon.

Výrobci tiskových zařízení do svých strojů začnou v mnohem větší míře nasazovat nejrůznější senzory pro monitorování klíčových komponent. S pomocí nástrojů prediktivní analytiky se budou snažit snížit náklady na podporu a eliminovat prostoje zařízení u zákazníků. Z tohoto trendu je zjevné, že i výrobci tiskových řešení začínají pronikat do konceptu internetu věcí. Trend sledovaný analytiky potvrzují také oslovení dodavatelé. Senzory sledující opotřebení komponent tiskových strojů umožňují jejich včasnou výměnu, což podle slov Miroslava Drahoše ze společnosti HP výrazně snižuje pravděpodobnost prostojů.

Petr Lupač z firmy Konica Minolta hovoří i o pronikání prediktivní analytiky do světa tisku: "V současnosti realizujeme pilotní projekt inteligentní analýzy informací o chybových a provozních stavech zařízení pro účely prediktivní analýzy příčin možných budoucích prostojů. Cílem projektu je identifikovat možné oblasti zlepšení a odfiltrovat nemonitorované vlivy, jako je například chování uživatelů."

30 %

Takové procento podniků chce podle globálního průzkumu změnit dodavatele řízených tiskových služeb (MPS).

Ke slovu se opět dostává problematika zabezpečení tisku a dokumentů. Někdejší významný trend, pro nějž existuje řada vyspělých řešení a postupů, se v segmentu vrací do hry díky rostoucímu počtu uživatelů, kteří sdílejí jedno zařízení. Oslovení dodavatelé tiskových řešení se shodují na tom, že bezpečnostní prvky představují více či méně standardní součást nabídek. Problém spočívá spíše v jejich reálném nasazení. "Bezpečnostní prvky tvoří součást většiny dodávaných zařízení. Problémem je spíše malá osvěta mezi uživateli, kteří je nevyužívají," dodává Miroslav Drahoš, manažer společnosti HP.

"Obvykle stačí jen využít možností, které standardně nabízejí profesionální kancelářská zařízení, a klient nemusí dokupovat a nasazovat nic dalšího," dodává Radek Cinádr, manažer společnosti OKI. Petr Hnilička, produktový manažer firmy Canon, pokládá zabezpečení tisku za dílčí součást komplexní problematiky ochrany informací, která operuje s vlastní hodnotou dat pro podnik.

Více než třetina podnikových uživatelů řízených tiskových služeb (MPS) hodlá v roce 2017 změnit jejich poskytovatele, případně převzít správu řešení do vlastní režie. "Předpokládám, že primární motivací firem pro změnu dodavatele je v současné době právě úroveň poskytovaných služeb, jejich rozsah, flexibilnost a rychlost reakce," komentuje informaci Petr Lupač ze společnosti Konica Minolta. Vliv nových technologií na služby MPS patří rovněž mezi možné motivy pro změnu poskytovatele. Podle slov Petra Starosty ze společnosti HP zákazníci sledují a porovnávají nejen kvalitu služby, ale také její technické či technologické zprostředkování.

Analytici společnosti Photizo Group rovněž předpokládají, že výrobci tiskových řešení zredukují své výdaje na vývoj a výzkum. Stane se tak v důsledku jejich klesajících či stagnujících tržeb. Budou se snažit prodloužit životní cykly stávajících produktů v nabídkách. S tímto závěrem analytiků oslovení zástupci dodavatelů spíše nesouhlasí.

"Tisková zařízení již dosáhla tzv. hodnotové hranice, například rychlost tisku je již obvykle zcela dostačující. Pokud se podíváme na chytré multifunkce, tak jejich rozdíl oproti běžným lze popsat podobně jako chytrý mobil versus standardní tlačítkový. Inovace tedy budou především v softwaru a v aplikacích, které dávají hardwaru další užitečné funkce," vysvětluje dojem stagnace Radek Cinádr ze společnosti OKI.

 

Řízené tiskové služby (MPS)

Podle analytiků společnosti Quocirca volí podnikoví uživatelé služby MPS ze dvou hlavních důvodů. Prvním jsou podle očekávání náklady, resp. jejich snižování. Druhý motiv má podobu zajištění bezpečnosti u procesů, jež operují s dokumenty. V roce 2016 jej jako velmi významný označilo 81 procent respondentů v pravidelném výzkumu (Quocirca). Předloni šlo o 75 procent.

Otázka nákladů sice patří mezi nejvýznamnější motivy volby řízených tiskových služeb, ale spokojenost uživatelů v tomto směru není z nejvyšších. 35 procent respondentů loňského výzkumu uvedlo, že kontrakt v tomto směru neodpovídá jejich původním očekáváním. K dalším kritizovaným oblastem patří nedostatky související s managementem informací, flexibilitou kontraktů a mírou inovací. Pokud konzultanti společnosti Photizo Group došli k závěru, dle kterého více než třetina podnikových uživatelů řízených tiskových služeb hodlá letos změnit dodavatele, případně převzít tisk do interní správy, nerozchází se tato predikce nijak výrazně od zjištění výzkumníků firmy Quocirca. Podle jejích závěrů hodlá poskytovatele při nejbližší obnově kontraktu vyměnit 30 procent dotázaných podniků.

"Každá služba má svá specifika, která ne každému zákazníkovi musí plně vyhovovat. Někteří zákazníci po nějaké době zjistí, že se jejich potřeby změnily, a je nutné řešení přenastavit. Není žádné univerzální řešení, které vyhovuje všem," komentuje zjištění analytiků Petr Hnilička z Canonu. Podobně vyznívající názor nabízí také Radek Cinádr z OKI: "Většinou se jedná o špatný odhad potřeb společnosti a vhodné nastavení parametrů tak, aby to bylo pro zákazníka nejvýhodnější jak z hlediska ceny, tak z hlediska poskytovaných služeb."

Řízené tiskové služby považují čtyři pětiny organizací za významný faktor tzv. digitální transformace. Zhruba čtvrtina je "velmi spokojena" se svým poskytovatelem, což znamená, že na straně nabídky existuje nemalý prostor pro inovace. Konzultanti společnosti Quocirca předpokládají, že se dodavatelé služeb MPS budou stále více posouvat do role poskytovatelů outsourcingu podnikových procesů. Při této proměně nejspíše navážou nebo zintenzivní spolupráci se specializovanými firmami v oblasti managementu informací. Část zákazníků totiž očekává, že jim služby MPS v tomto ohledu nabídnou komplexnější a integrovanější řešení.

 

Článek byl publikován v ICT revue 6/2017.