Podle prognózy IDC nebude letos zvyšování výdajů na IT bezpečnost ve střední a východní Evropě (region označovaný jako CEE) zdaleka tak rychlé jako v loňském roce. Pro letošek předpovídá IDC v aktualizované verzi studie Worldwide Semiannual Security Spending Guide růst trhu pouze ve výši 3,9 %.

Jednotlivé kategorie v rámci celého segmentu se ovšem vyvíjejí odlišně. Silná zůstává např. poptávka po řízených bezpečnostních službách (očekávaný dvojciferný růst), protože stále více podniků se snaží přesunout veškerou odpovědnost za zajištění bezpečnosti na externího poskytovatele. Příčinou nižšího růstu má být především oslabená poptávka v Polsku a Rusku; přitom na Rusko v rámci regionu střední a východní Evropy dnes připadá až 40 % výdajů na bezpečnost IT a počítáno bez této země by tak růst byl mnohem strmější.

Situaci na bezpečnostním trhu v zemích EU silně ovlivňuje a v příštích letech dále ovlivní nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation). Tato regulace vstoupí v platnost v květnu 2018, ovšem příprava, respektive implementace příslušných procesů a předpisů, již v řadě podniků probíhá.

40 %

Až 40 % výdajů na IT bezpečnost připadá podle analytiků v rámci regionu střední a východní Evropy na Rusko.

(Podle analytiků z konkurenčního Gartneru přitom ještě na konci roku 2018 nebude více než 50 procent společností, jichž se GDPR týká, plnit veškeré jeho požadavky.)

GDPR nutí k novým výdajům i největší organizace na trhu, poskytovatele cloudu a jiných služeb, telekomunikační společnosti, vlády a státní správu. V důsledku toho poroste především poptávka po řešeních garantujících soulad s předpisy (policy & compliance), řešeních prevence ztráty dat (DLP, data loss prevention) a nástrojů pro šetření/řešení případných incidentů (forenzní aplikace). Stejně tak se budou dále dobře prodávat systémy pro řízení přístupu/autentizaci a pro řízení a hodnocení zranitelností.

Více než polovina výdajů za IT bezpečnost vychází letos ve střední a východní Evropě z pouhých čtyř odvětví průmyslu: bankovnictví, telekomunikací, vlád a výrobních firem.

Pro příští roky IDC předpokládá nárůst výdajů zejména u státních orgánů (v průměru kolem 9 % v dalších 5 letech).