Milena Jabůrková (54) byla v roce 2015 jako první žena zvolena do představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Věnuje se zde zejména jednotnému digitálnímu trhu, e-governmentu, kybernetické bezpečnosti, volnému toku dat a jejich ochraně.

„Vážím si zvolení do pozice viceprezidentky. Je to pro mě ocenění mé dosavadní práce ve Svazu průmyslu a dopravy ČR a zároveň cítím zodpovědnost a chuť do dalších aktivit. Věřím, že post viceprezidentky mi pomůže k dotažení aktuální agendy, kterou nyní ve Svazu s kolegy řešíme. Připravujeme tuzemské firmy na nová nařízení v oblasti ochrany dat. Sedm regionálních školení máme za sebou a nyní spouštíme 11 seminářů v Akademii GDPR," uvedla ke svému zvolení viceprezidentka SP ČR Milena Jabůrková.

Milena Jabůrková je zároveň členkou vedení IBM Central Region. Ve své funkci zodpovídá za vztahy IBM s veřejnou správou v ČR a na Slovensku. Specializuje se na oblast lidských zdrojů, vzdělávání, mezinárodního obchodu a technologického rozvoje. Má rozsáhlé zkušenosti s působením v nevládním, veřejném i podnikatelském sektoru. Svoji kariéru začala v sociálních službách, později pracovala jako ředitelka odboru sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde zodpovídala za reformu sociálních služeb. Před tím, než nastoupila do IBM, řídila vnější vztahy ve Svazu měst a obcí ČR.

Má dvě děti, ve volných chvílích ráda sportuje a poslouchá barokní hudbu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největší zástupce zaměstnavatelů v ČR. Má 18členné představenstvo v čele s prezidentem Jaroslavem Hanákem, prvním viceprezidentem Janem Rafajem a pěti viceprezidenty.