Na úvod svého článku bych položil několik otázek: je business intelligence (BI) ve výrobní firmě nezbytným nástrojem, bez něhož nelze předstihnout konkurenci?

V praxi jsem se setkal s manažery, kteří byli ochotni vydat velké peníze za BI, protože nedokázali rozumně naplánovat výrobu a nebyli schopni zjistit, jak na tom s výrobou vlastně jsou.

Zvolili správný nástroj? Abychom našli správnou odpověď, popišme si nejprve zásadní komponenty podnikového informačního systému a jejich vlastnosti.

Business intelligence je specializovaný systém pro analýzy velkého množství dat. Obsahuje datový sklad, datové pumpy k jeho naplnění z výkonných systémů, zejména z ERP. Datové pumpy zpravidla provádějí i transformaci a konsolidaci dat do dlouhých záznamů vhodných pro analýzy a pak obsahují prezentační vrstvu, která data z datového skladu ukazuje uživatelům ve formě dynamických grafů, tabulek a reportů, případně dopočítává a simuluje budoucnost.

 

BI prodlouženou rukou ERP

ERP systém je základním a nosným systémem firmy. Sbírá data a řídí všechny procesy v krátkodobém a střednědobém horizontu. Koordinuje práci mnoha uživatelů ve stejném okamžiku, proto má data rozdělená do krátkých záznamů, aby se uživatelé navzájem neomezovali při práci s nimi. Mezi zásadní oblasti podporované ERP systémem patří prodej, nákup, sklady, plánování a řízení výroby, ekonomika a controlling. Moderní ERP systém má prezentační nástroje, pomocí nichž dokáže podpořit rozhodování všech uživatelů včetně nejvyššího vedení firmy.

Kde je tedy chyba, pokud máte v podniku vysoké zásoby a rozpracovanost? Pomůže vám BI k lepšímu naplánování a následnému plnění termínů dodávek zákazníkům? Odpověď zní: "NE." Pokud máte výše uvedené problémy, je nutné zjistit, zda váš ERP systém je schopen dobře plánovat, a buď koupit jiný, nebo stávající znovu a lépe naimplementovat. Teprve potom má smysl uvažovat o BI.

5x

Podle Gartneru jsou informačně orientované podniky na trhu ohodnocovány až 5x výše, než je průměr, a mají lepší startovní pozici pro digitální transformaci.

Využití BI ve výrobě

V čem BI může pomoci, pokud se omezíme pouze na oblast výroby?

První zajímavou příležitostí je dlouhodobý strategický plán. Nemluvíme v něm o jednotlivých zakázkách a jejich termínech - to patří do ERP systému -, ale díváme se po měsících na rok a více dopředu. Čerpáme informace z několika uplynulých let. A snažíme se vytvořit plán prodeje v různé míře detailu, např. po zákaznících a výrobcích nebo jen po regionech či skupinách zákazníků a po typech výrobků. Cílem je sladit plánované tržby s dostupnými kapacitami a pak porovnávat plán s vývojem skutečnosti.

Strategický plán pak vstupuje do finančního plánování, kde BI spočítá rozpočty na jednotlivá střediska firmy a stanoví náklady na nákup materiálu, náklady na mzdy a režie, případně na kooperace v čase.

Vraťme se však k oblasti výroby. Nové dělníky a už vůbec kvalifikované zaměstnance není možné najít a zapracovat během několika dnů. Proto je důležité spojit strategické plánování s plánem lidských kapacit. V ERP systému jsou kusovníky a postupy, takže BI může strategický plán rozpočítat na potřebné normohodiny dělníků a specialistů potřebných pro jeho splnění. Tím dostane personální oddělení potřebný čas pro jejich nábor.

Z kvalitního ERP jste schopni zjistit okamžité a krátkodobé porovnání plánovaných normohodin a skutečně odvedených hodin, zmetkovitost dle druhů vad a náklady na jejich řešení, skluzy na jednotlivých pracovních příkazech ve výrobě, plánované a skutečné náklady po pracovních příkazech apod. Pokud se však budeme zajímat o dlouhodobější analýzy těchto veličin a o trendy, může být jejich zjišťování v ERP problematické. Důvodem je uložení těchto informací v tisících detailních transakcí o výrobě, z nichž je nutné rámcová čísla vytahat a dopočítat. Pro BI jde však naopak o vhodný úkol. BI může průběžně pomocí datových pump zmíněná data z ERP importovat a konsolidovat je do sumárních záznamů, nad nimiž je pak už hračkou připravit prezentaci porovnání a trendů.

Na závěr chci ještě jednou zdůraznit, že BI bez kvalitního ERP systému pod sebou nikdy nesplní cíle, které na ni kladete. Pokud však dobře funguje ERP systém a nainstalujete nad něj BI, která je schopna intenzivně využívat libovolná data z ERP, získáte další konkurenční výhodu ve formě podpory rozhodování v dlouhodobých horizontech.

Autor je ředitel podpory prodeje Minerva Česká republika

 

Článek byl publikován v ICT revue 5/2017.