Gartner ve své zprávě z letošního února označil vizualizaci dat, resp. vizuální možnosti zkoumání dat, jež za posledních pár let zejména díky Tableau a Qliku výrazně zčeřily hladinu BI trhu, za mainstream. (Staro)novými trendy, jež by měly otřást odvětvím, jsou: BI cloud, Hadoop a big data. Ovšem pozor, například u BI cloudu (BIaaS) se zároveň předpovídá potřeba hybridní enterprise nabídky, tj. vhodné kombinace cloudu a on-premise volby.

Stejně tak ani na big data nesmí být v organizacích nahlíženo způsobem: Všechno, nebo nic.

40 %

Tolik procent investují do roku 2020 podniky díky prediktivní a preskriptivní analytice v rámci technologií business intelligence a analytiky.

Loni Gartner výrazně zeštíhlil ve svém BI magickém čtverci kvadrant vedoucích dodavatelů (Leaders), když v něm z původních devíti firem nakonec "na bedně" ponechal tři lídry - Tableau, Microsoft a Qliktech. Ty v něm exklusivně setrvávají i v letošním roce, přičemž zde jednoznačně dominuje Tableau, k němuž se však rychle dotahuje Microsoft, jenž postupuje každým rokem výrazně kupředu. To Qliktech po své privatizaci (v červnu 2016 jej za tři mld. dolarů získala investiční skupina Thoma Bravo) svůj růst zpomalil, aby nakonec provedl úkrok stranou, stále ovšem v rámci vedoucího kvadrantu.

Užitečné rady

V závěru studie uvádějí konzultanti BARC těchto šest užitečných doporučení:

1. Neobávejte se adopce nových trendů

Průzkum jednoznačně ukázal, že ti nejlepší neustále experimentují s trendy BI formou pilotních projektů a případových studií (use cases) pro pečlivě vybrané firemní výzvy a úkoly.

2. Vzdělávejte se

Nové technologie a aplikace vyžadují specifické zdroje poznání a know-how. Školte své vlastní zaměstnance a současně hledejte vhodné experty na pracovním trhu.

3. Základem je kvalita dat

Sebelepší BI nástroj či dashboard vám v ničem nepomůže, nakrmíte-li jej nesprávnými daty.

4. Samoobslužnost BI má svá pravidla

Umožnění práce se samoobslužnými nástroji pro firemní BI komunitu je dobrý nápad, pokud ovšem v organizaci existuje dohodnutý rámec pro správu dat a nástrojů. Jde o sladění práce IT útvarů a klíčových BI uživatelů.

5. Udržujte enterprise informační architekturu

Organizace musí aktivně spravovat svou informační architekturu, aby zajistily podporu požadované úrovně agility, zpracování velkých objemů polystrukturovaných dat a rychle rostoucí poptávku po velkých datech a pokročilé analýze.

6. Pochopení a zvažování požadavků analýzy dat

Firemní BI lídři potřebují porozumět požadavkům na analýzu dat a různým možnostem a přístupům moderních nástrojů. Sady pro vizuální, real-time a pokročilou prediktivní analytiku nepracují izolovaně, ale navzájem se doplňují. Firemní kultura pro podporu rozhodování, dostupné dovednosti, identifikace a podpora vhodných případů užití (use cases) pro další analýzy dat jsou klíčové aspekty, které je potřeba neustále zvažovat.

Když si v loňském roce balila kufry šestice sesazených lídrů, čtyři z nich (IBM, MicroStrategy, SAP a SAS) se stěhovali do kvadrantu vizionářů, Information Builders zase k specializovaným hráčům (Niche Players), aby Oracle z Gartnerova BI čtverce překvapivě úplně vypadl. Ani jeden z nich se letos mezi premianty nevrátil, ovšem Oracle se objevil v Niche kvadrantu, ze kterého byl pro změnu výrazně mezi vizionáře katapultován Salesforce, který se tu objevil teprve loni a letos již zaznamenal nejstrmější zlepšení ze všech klasifikovaných dodavatelů - a stal se hned po Microsoftu druhým největším vizionářem celého BI odvětví. Nejrychleji se pak na hřišti magického čtverce rovněž zlepšovaly produktové řady od Microsoftu, Tibca a Tableau. Naopak největší propad zaznamenal Alteryx, zaměřený na ETL, dále firmy Birst a Qlik.

Bez zajímavosti není ani fakt, že kvadrant vyzyvatelů (Challengers) zůstává již druhým rokem zcela vylidněný. Očekává se, že by do hry každým okamžikem měly vstoupit aplikační BI sady Google Data Studio a Amazon QuickSight, zatím však na sebe nechávají čekat.

 

Trendy BI 2017: Jak pro koho

Za posledních pár let se používání enterprise BI značně zjednodušilo. Přibylo samoobslužných funkcí a uživatelé už nemusí své analýzy a reporty vymáhat u podnikových IT útvarů. Tento trend bude dál narůstat, běžní uživatelé si budou už brzy připravovat vlastní datové soubory pro své analytické zkoumání a bádání.

Trendy v oblasti business intelligence jsou letos z jednoho pohledu naprosto výjimečné, názory uživatelů a dodavatelů se totiž výrazně rozcházejí, byť obvykle bývají celkem ve shodě. Upozorňuje na to jedinečný průzkum (2772 respondentů) německé nadnárodní výzkumné agentury BARC, jež sestavila žebříček současných 21 BI trendů, na něž nahlíží z pohledu různých regionů (evropské země, Severní a Jižní Amerika, Asie a Pacifik), typů uživatelů (byznys, IT, konzultanti a dodavatelé), velikosti organizace a průmyslového odvětví.

Vizualizace a data discovery, samoobslužné self-service BI, kvalita dat a master data management - to jsou tři určující oblasti, jež BI firemní praktici definovali jako nejdůležitější pro svou práci. Ostatně všechny tři už byly identifikovány i v loňském roce, což svědčí o jejich stálém a dlouhodobém významu na tomto poli.

Nejvíce kontroverze mezi dodavatele a uživatele vnáší zejména BI cloud, agilní BI a Hadoop, které na rozdíl od zákazníků se snaží stále více a více zdůrazňovat dodavatelé. Nejmarkantněji je to vidět u BI cloudu, jejž dodavatelé hodnotí mnohem významněji než všichni ostatní (o 1,7 bodu více, než je průměr, viz tabulka). To potvrzuje i metodika Gartneru, ze které letos vypadla GoodData a zatím sem nepřistály cloudová BI řešení od Amazonu a Googlu.

Tabulka prezentuje žebříček jedenadvaceti trendů v oblasti BI (sloupec Celkem) a zároveň nabízí srovnání, jak jsou tyto trendy vnímány organizacemi ve východní Evropě (sloupec Region CEE), dodavateli, uživateli ze sféry byznysu a IT uživateli. Každý z těchto sloupců obsahuje vlastní hodnocení daného trendu, rozdíl vůči celkovému hodnocení a pořadí, ve kterém se tento trend umístil ve své kategorii. Pokud se trend od celkového hodnocení liší o +/- 0,5 a více bodu, je to v tabulce zvýrazněno silnějším barevným odstínem.

 

Článek byl publikován v ICT revue 5/2017.