V roce 2016 společnost ČD - Telematika meziročně zvýšila externí tržby o 5,6 %. Tohoto nárůstu bylo dosaženo zejména aktivitou úseku Servis infrastruktury, který svou činností vykázal meziročně nárůst o 6,5 %, a to především dokončením dlouhodobých a jednorázových projektů, jako je například vybudování nového Kontrolně analytického centra (KAC) nebo realizací projektu Diagnostika jedoucích železničních vozidel, který dokáže u projíždějících vlaků odhalit závažné poruchy a předejít možným nehodám.

Úsek Telekomunikačních služeb v roce 2016 rostl o 3,5 % převážně realizacemi výstavby optických tras a mimo jiné dosáhl kýženého úspěchu v telematických projektech pro státní správu. Tržby tak opět přesáhly hranici 500 mil. roku 2013.

Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) dosáhl 64,3 mil. Kč (105,2 mil. Kč v roce 2015). Čistý zisk společnosti v roce 2016 dosáhl 53,2 mil. Kč, a meziročně tak klesl o 29,3 mil. Kč. Důvodem byla tvorba rezervy na ztrátové projekty. Ukazatel EBITDA v roce 2016 dosáhl výše 207 mil. Kč oproti 230 mil. Kč v roce 2015, tedy pokles o 10 %. ČD - Telematika v roce 2016 proinvestovala 157 mil. Kč z vlastních zdrojů zejména do rozšíření vlastní infrastruktury.

Auditovaná výroční zpráva za rok 2016 bude na www.cdt.cz zveřejněna v průběhu měsíce května.

 

ČD - Telematika poskytuje telekomunikační řešení a služby v oblasti správy, údržby a výstavby telekomunikačních systémů. Významnou část svých obchodních aktivit směřuje do telekomunikačního sektoru, kde působí jako dodavatel velkoobchodních datových, internetových a hlasových služeb.
Společnost vlastní jednu z nejrozsáhlejších optických infrastruktur v ČR, centrální úložiště dat, servisní a další specializovaná pracoviště. Byla založena v roce 1994 a zaměstnává přes 500 lidí. Majoritu 69,18 procenta v ČD - Telematice vlastní státní České dráhy, dalších 29,05 procenta drží společnost UNI Telematika a zbytek stavební firma OHL ŽS.