Základem je přitom zajištění nákladově efektivního a bezproblémového provozu, který uspokojí požadavky dané společnosti. Jaké způsoby tedy mají zákazníci k dispozici?

Je vlastnictví nejvýhodnější?

Tradičním a nejjednodušším modelem pořízení tiskového parku je nákup strojů do majetku firmy a následná pravidelná výměna spotřebního materiálu. V případě závad je pak potřeba dopravit stroj do servisního centra nebo, pokud zákazník zvolil tzv. on-site záruku, v rámci které má nárok na servisní zásah v místě jeho sídla, a to hned do druhého dne, kontaktovat servis. Po uplynutí záruky si servis začne zásahy účtovat, přičemž nevýhodou je nemožnost tyto náklady predikovat. To ovšem není jediná nevýhoda tohoto modelu. Firma se také musí sama postarat o výběr zařízení, což při dnešní šířce možností není jednoduché, a dále počítat i s vyššími vstupními investičními náklady a následnými náklady na opravy, údržbu a spotřební materiál.

Na půli cesty

Další možností je nákup zařízení do vlastnictví firmy kombinovaný s uzavřením servisní smlouvy na opravy a údržbu s externí firmou. Na jejím základě se servisní organizace stará o dodávky veškerého spotřebního materiálu, tonerů, papírů a dílů, které se musí po čase vyměnit, stejně jako o řešení případných oprav. Ve smlouvě je stanovena cena za vytištěnou stránku, takže si firma může jednoduše spočítat náklady, které ji v souvislosti s tiskovými potřebami čekají. I když firmě odpadá celá řada starostí, zůstává u tohoto modelu stále jedna nevýhoda, a sice vysoká vstupní investice firmy na pořízení tiskových zařízení.

Pro firmy, které se chtějí vyhnout počáteční investici do pořízení tiskových zařízení, existuje možnost vzít si stroje do pronájmu - podle domluvy s dodavatelem se může jednat o nový, nebo starší stroj. Následná platba se pak skládá ze dvou částí - první tvoří paušální částka za pronájem hardwaru a druhá je za vytištěné strany podle ceníku servisní smlouvy.

Klik a jste bez starostí

Nejobvyklejším modelem pronájmu se v poslední době stává tzv. click-all-in - zákazník neplatí ani vstupní investici, ani pronájem, platí pouze smluvně domluvenou cenu za každou vytištěnou stránku. V její ceně jsou rozpuštěné všechny poplatky za hardware, služby i spotřební materiál. V pravidelných intervalech se fakturuje počet vytištěných stran násobený sazbou za černobílý a barevný klik.

Jedná se o plný outsourcing, kdy zákazník přenechává péči a zodpovědnost za bezporuchový provoz na dodavateli tiskových služeb. Ten zároveň poradí i s přesným uspořádáním tiskového parku a výběrem konkrétních strojů. Před uzavřením smlouvy je proto velice důležité důkladně vyspecifikovat všechny požadavky a aspekty, které firma od tiskových zařízení i od dodavatele očekává.

Ve všech případech by si firmy měly ujasnit, jaké jsou jejich potřeby, finanční možnosti a jaký je předpoklad budoucího vývoje využívání podnikového tisku.

Petr Kváča, target sales manager, Janus

 

Článek byl publikován v ICT revue 3/2017.