Z obsahu speciálního vydání zaměřeného na problematiku GDPR

Zveřejněné články nebo jejich rozšířené verze zde zveřejníme v průběhu následujících dvou týdnů.

Editorial

GDPR není paní Colombová
GDPR, zkratka anglického General Data Protection Regulation, nebo chcete-li hezky Česky Obecné nařízení o ochraně osobních údajů se v poslední době rychle šíří hlavně médii a nabídkami firem, které by v tomto segmentu trhu rády uspěly s nabídkou svých souvisejících řešení a služeb.

Průvodce GDPR

Co je GDPR a proč bychom se o něj měli zajímat
Nevíte, o co jde, nebo jste už něco o této zkratce zaslechli a třeba si i přečetli, ale poněkud se v tom ztrácíte? Nevadí, vezmeme to pěkně od začátku. čtěte ZDE

Nesprávné zpracování osobních údajů vás může přijít draho
Je třeba se začít více zabývat tématem osobních údajů, termín platnosti Obecného nařízení o ochraně údajů se rychle blíží. čtěte ZDE

Právní aspekty osobních údajů a jejich ochrany
Okamžik účinnosti nové právní úpravy se blíží nezadržitelnými kroky a od 25. května 2018 je nezbytné mít nastavena veškerá pravidla, která ukládá nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, tzv. „GDPR“ neboli general data protection regulation. Jak se nás toto nařízení dotkne? čtěte ZDE

Jak se připravit na GDPR
Přestože jsme zkratku GDPR ještě ani nezařadili do svého slovníku, dotýká se prakticky každého z nás. Přestože související vyhlášky a nařízení vejdou v účinnost až od května příštího roku, času na pochopení všech souvislostí, provedení potřebných analýz a přijetí konkrétních účinných opatření není zdaleka tak mnoho, jak by se mohlo zdát. Pojďme si tedy stručně shrnout základní aspekty související se zavedením GDPR do praxe. čtěte ZDE

Subjekty osobních údajů posilují ve svých právech
Své osobní údaje má jistě každý z nás rozesety po mnoha firmách a databázích. Právo na jejich ochranu nebo třeba i vymazání bylo v evropské, potažmo české legislativě zakotveno už v minulosti, nyní se však rozšiřují možnosti ovlivnit nakládání s těmi to daty na přání subjektu. Výrazného posílení dosáhly také možnosti, kterak se svých práv lze domoci. čtěte ZDE

Aby mohly být údaje zapomenuty, musí být nejprve nalezeny
Pokud jakýkoliv člověk požádá organizaci nebo firmu, která uchovává a zpracovává jeho osobní údaje, aby mu umožnila prohlédnout si veškerá data, kterými v souvislosti s jeho osobou disponuje, případně požádá o jejich úpravu, vymazání nebo přenositelnost (viz předchozí článek), musí být organizace či firma schopna veškerá související data vyhledat, prověřit, zda souvisí skutečně s žadatelem a neobsahují informace o jiných evidovaných subjektech. A to vše dostatečně rychle a se schopností prokázat, že udělala vše pro nalezení veškerých relevantních informací. čtěte ZDE

Detekce, analýza a řešení bezpečnostních problémů
Jak se připravit na efektivní řešení bezpečnostních incidentů, od jejich detekce přes analýzu až po případné ohlašování úřadům či oznamování všem dotčeným subjektům. čtěte ZDE

Jak efektivně analyzovat a řídit rizika v rozsahu požadavků GDPR
Řízení rizik je proces, při němž se snažíme zamezit působení již existujících i budoucích faktorů (hrozeb)
a navrhujeme řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích vlivů. V souvislosti se zaváděním
GDPR je zapotřebí do systému řízení rizik promítnout nové požadavky. čtěte ZDE

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – klíčová funkce pro zajištění GDPR
Data protection officer (DPO), česky pověřenec pro ochranu osobních údajů, je v rámci zavádění aplikace GDPR rolí, jejíž hlavním úkolem bude monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, monitorování souladu s nařízením nebo školení pracovníků. Jaké jsou na DPO kladeny požadavky a jak lze výkon této funkce zajistit? čtěte ZDE

Konference GDPR 2017
Na konci března se na Pankráci v prostorách konferenčního sálu společnosti OKsystem uskutečnila za účasti odborných partnerů významná konference na téma ochrany osobních údajů podle nové směrnice EU, která vchází do povědomí pod zkratkou GDPR. Napříč příspěvky jednotlivých řečníků rezonoval apel, že je nejvyšší čas se problematikou začít vážně zabývat. čtěte ZDE