Mnoho českých průmyslových podniků také přemýšlí o transformaci na digitální společnosti a v rámci trendu Průmyslu 4.0 v poslední době významně investují do automatizace. Dodavatelé systémů pro řízení podnikových zdrojů (ERP) vychází novým požadavkům vstříc a inovují své produkty tak, aby pomohly jejich zákazníkům v digitální ekonomice obstát.

 

Podnikové systémy v hlavní roli

ERP systémy dnes pokrývají většinu firemních procesů od skladového hospodářství, výroby a distribuce přes ekonomiku, účetnictví a lidské zdroje po marketing a manažerské analýzy. Dodavatelé ERP systémů, kteří působí na českém trhu, nabízí jak univerzální systémy, tak specializovaná oborová řešení. Shodují se však na jednom: největší zájem o ERP zaznamenávají v současné době ve strojírenství, automobilovém průmyslu a potravinářství. Zájem o nová řešení má ale i veřejný sektor, energetika nebo bankovnictví.

"Zájem o ERP systémy mají podniky napříč všemi odvětvími a celkově roste komplexnost požadavků. Stírají se ale rozdíly mezi firmami různých velikostí. I menší či středně velká firma dnes potřebuje automatizovat a často má požadavky, které známe z větších firem," říká Martin Jirmann, generální ředitel společnosti Abra Software, původní české firmy, která má s vývojem ERP a jiných podnikových systémů pětadvacetileté zkušenosti.

 

Novinky v ERP reagují na aktuální trendy

K vyšší efektivitě výroby vede cesta především skrze lepší řízení založené na kvalitních datech. Cílem tedy je získávat do systému co nejpřesnější informace o rozpracované výrobě s co nejmenším zatížením obsluhy strojů, k čemuž přispívají mimo jiné různé aplikace internetu věcí. Pro získání podrobného, uceleného přehledu je důležitá i podpora mobilních pracovníků v terénu. Využití informací pro rozhodování napomáhá zjednodušování a zpřehledňování uživatelských prostředí ERP systémů a zdokonalený reporting včetně vizualizací a nových možností přístupu. K aplikacím pro mobilní telefony tak nově přibyl např. výstup z ERP na chytré hodinky, který nabízí již zmiňovaná společnost Abra.

30 %

Podle údajů analytiků z IDC se od koncepce Průmysl 4.0 v České republice očekává zvýšení celkové produktivity až o 30 %.

"Pokračujeme v optimalizacích celého systému a naším cílem je vybudovat tzv. digitální jádro pro nové formy technologií i byznysových modelů přicházejících s fenoménem sdílené ekonomiky a digitální revoluce. Zajímá nás tedy oblast internetu věcí a Průmysl 4.0, ale také integrace na cloudová řešení. Pracujeme také na cloudovém ERP systému, který nabízíme od formy hostingu až po SaaS. Dále integrujeme a rozvíjíme různé prediktivní algoritmy a techniky strojového učení, které pomáhají automatizovat či robotizovat celý ERP systém," vysvětluje Jiří Přibyslavský, konzultant pro analytiku a finance ve společnosti SAP, která má svá vývojová střediska i v České republice.

Společnost IFS, dodavatel podnikového softwaru se sídlem ve Švédsku, začala nově nabízet komponentu zajišťující propojení informačního systému ERP a IoT prostřednictvím Centra IoT Microsoft Azure, které zprostředkovává přenos veškerých potřebných dat z koncových zařízení. Tento systém může sloužit např. pro prediktivní údržbu strojového vybavení.

"Praktickým příkladem je metro v Oslu, kde se díky propojení IFS ERP a informací získávaných z každého vozu zvýšila celková efektivita využívání vozového parku. Neustále monitorovány jsou např. dveře všech vozů, a pokud začne docházet ke ztrátě tlaku v jejich hydraulice, je tato informace přenesena do ERP systému. Dříve, než dojde k fyzické závadě dveří s možnými vážnými následky, je naplánována oprava, zajištěny potřebné zdroje, náhradní díly a obstarán náhradní vůz pro provoz. Tím se předchází zbytečným nákladům, výpadkům v přepravě a případným nehodám," popisuje konkrétní využití propojení ERP a IoT Pavel Bláhovec, obchodní ředitel v rámci společností IFS Czech a IFS Slovakia.

 

Zaostřeno na Průmysl 4.0

V rámci trendu zvaného Průmysl 4.0 nebo také čtvrtá průmyslová revoluce dochází díky nové generaci inteligentních připojených a propojených zařízení a systémů k transformaci takřka všech složek hodnototvorného řetězce v podniku: od vývoje produktů přes výrobu a logistiku dodavatelsko-odběratelského řetězce po vztahy se zákazníky. Nové kyberfyzikální systémy přinášejí radikální změny ve srovnání s nynějším výrobním procesem a stávají se základem tzv. chytrých továren, kde inteligentní zařízení přebírají některé činnosti, které dosud vykonávali lidé. Podle údajů analytiků z IDC se od koncepce Průmysl 4.0 v České republice očekává zvýšení celkové produktivity až o 30 %.

Podle Ireneusze Kubiese, channel managera společnosti Infor Česká republika, lze letos v případě ERP očekávat velkou řadu inovací směřujících zejména k problematice Průmyslu 4.0. Do řešení souvisejících se čtvrtou průmyslovou revolucí, včetně internetu věcí a dalších oblastí, investují energii všichni dodavatelé ERP systémů a přizpůsobují Průmyslu 4.0 své nabídky.

Zájem zákazníků o problematiku Průmyslu 4.0 potvrzuje i Alena Pribišová, marketingová manažerka společnosti Minerva ČR, která dodává podniková řešení zaměřená na výrobní a distribuční společnosti. "Realizaci konceptu Průmysl 4.0 podstatně zjednodušuje, zlevňuje a zrychluje integrace klíčových komponent ERP systému. Vysoké míry automatizace a zefektivnění procesů lze dosáhnout propojením prodeje včetně komunikace se zákazníky přes EDI a B2B, CRM pro řízení potenciálního prodeje, technické přípravy výroby, plánování výroby a nákupu včetně pokročilého APS plánování, zásobování včetně EDI komunikace s dodavateli a dodavatelského portálu, řízení výroby včetně MES pro komunikaci s výrobními technologiemi, dělníky a pro evidenci materiálového toku s podporou čárových kódů, 2D kódů a RFID, řízení údržby, řízení kvality, controllingu a ekonomiky, mezd s řízením lidských zdrojů a podporou rozhodování. ERP systém tak fakticky pokrývá veškeré klíčové podnikové procesy," popisuje koncept komplexního ERP pro Průmysl 4.0 Alena Pribišová.

 

Článek byl publikován v ICT revue 3/2017.