Můžete přiblížit způsob práce a řízení OKI v Česku?

Miroslav Tyburec

generální ředitel OKI Systems pro ČR, SR a Maďarsko a regionální víceprezident OKI Europe pro CEE region

V porovnání s konkurenty jsme v Česku menší co do počtu lidí a máme i jednodušší organizační strukturu a procesy. Není to nic složitého - snažíme se naslouchat zákazníkům, jsme s nimi v úzkém kontaktu a na zpětnou vazbu jsme schopni rychle reagovat. Já osobně jsem se v OKI vždy soustřeďoval především na to, abych dostál svěřené odpovědnosti a důvěře. V malém kolektivu se nikdo neschová a dobrá souhra s kolegy vede k tomu, že firma prosperuje a jde nahoru.

Odlišuje se řízení OKI nějak tím, že jde původně o japonskou společnost?

OKI je původně japonská společnost, dnes s globální působností, proto se ve své pozici často setkávám s Japonci, jejichž trochu odlišná mentalita se projevuje i ve firemním prostředí. Jsou na naše poměry vždy velmi slušní a to samé očekávají od ostatních. Například odlišné názory je proto třeba prezentovat přiměřeně citlivě a s vysokou mírou empatie. Japonští manažeři jsou ve svých postojích pevní a názory nemění tak často, takže i přesvědčování ke změně trvá déle a je třeba být vytrvalý a mít vše dobře podložené a zdůvodněné. S novým celosvětovým vedením OKI se společnost stává více multikulturní, globalizuje se, otevírá se i jiným vlivům a regiony jsou spolu ve větším kontaktu, než tomu bylo v minulosti.

Jaké trendy budou v nejbližší budoucnosti ovlivňovat kancelářský tisk?

V uplynulých letech došlo k rychlému růstu možností přístupu k informacím. Objem dat, který firmy získávají, se zvýšil mezi lety 2010 a 2015 šestkrát a růst bude pokračovat podobným tempem. Výzvou je, aby nashromážděné informace dávaly smysl a jejich zpracování probíhalo cenově a časově efektivně. Dalším trendem je vyhodnocování provozních nákladů souvisejících s tiskem a hledání způsobů, jak své činnosti zjednodušit. S tím souvisí nástup chytrých multifunkčních zařízení, který je pro kanceláře podobnou změnou, jako byl přechod z běžných mobilů na smartphony. Snadno se ovládají pomocí dotykového displeje a aplikace v nich hrají stále větší roli. Funkce, které jsme dříve znali jen z velkých A3 chodbových kopírek, dnes zvládnou i malé multifunkce formátu A4.

Jaké jsou reálné přínosy těchto chytrých multifunkcí pro podniky a firmy?

Chytré multifunkční tiskárny mění pracovní postupy s dokumenty. Pokud mají uživatelé přístup ke skenerům, které jsou součástí multifunkce, velkou výhodou je například rychlý převod papírových dokumentů do archivačního formátu PDF/A s možností fulltextového vyhledávání. Systematické ukládání souborů do definovaných úložišť a snadný přístup k informacím vedou ke zjednodušení práce a k úspoře času. Tisková zařízení mohou ve firmě automatizovat zavedené postupy a zajistit nárůst produktivity práce rychleji a levněji než například nasazení náročného podnikového informačního systému. OKI se svými chytrými multifunkcemi chce být lídrem této změny, s čímž souvisí i přenos špičkových technologií do malých A4 multifunkcí. Do formátu, ve kterém se produkuje více než 95 procent kancelářského tisku.