Studie společnosti Kaspersky Lab odhalila, že uživatelé v průměru nainstalují na své zařízení s OS Android 12 aplikací měsíčně, přičemž vymaží pouze 10. Každý měsíc jim tak v zařízení přibydou 2 nové aplikace. Čím více aplikací je nainstalováno, o to důležitější je jejich správa, aby se v přístroji nehromadil digitální odpad. Studie nicméně odhalila, že pouze polovina (50,8 %) dotázaných Čechů pravidelně aktualizuje nebo koriguje obsah na svých zařízeních a promazává nepotřebné dokumenty a aplikace.

Tato zjištění jsou součástí nejnovějšího průzkumu společnosti Kaspersky Lab s názvem „Digitální odpad a jeho hrozby“. Studie se zakládá na unikátní kombinaci online dotazování v 17 zemích, včetně České republiky, statistické analýzy Kaspersky Security Network (KSN) a interního experimentu s výkonností aplikací.

S nárůstem digitálního odpadu je nyní důležitější více než kdy jindy čištění a aktualizování aplikací. Tím se dá totiž zabránit malwaru, aby využil zranitelností aplikací a pronikl do zařízení. Průzkum ale ve více než 12 % případů ukázal, že Čeští uživatelé aplikace na svých zařízeních aktualizují pouze, pokud jsou k tomu donuceni. V necelých 10 % případů se aktualizaci pokoušejí vyhnout úplně.

Největší nebezpečí přitom představují samotné aplikace, které vystavují uživatelova data a celý přístroj riziku tím, že jsou neustále aktivní. Technická data Kaspersky Lab ukazují, že ze stovky nainstalovaných aplikací v operačním systému Android jich má 83 přístup k citlivým datům (například kontakty, zprávy nebo osobní data) a některé jsou dokonce schopny telefonovat nebo posílat SMS.

Data Kaspersky Security Network dále poukazují na to, že jsou aplikace schopny provádět různé aktivity bez uživatelského svolení. Uživatelé OS Android mají na svých zařízeních v průměru nainstalováno 66 aplikací. Za účelem dalšího zkoumání byl vybrán odpovídající počet 66 nejoblíbenějších aplikací pro Android. 54 z nich se spustilo na pozadí, aniž by s nimi uživatel cokoliv udělal. Každý den tak spotřebovaly 22 Mb z celkového provozu.

Nastavení aplikací umožňuje uživatelům do jisté míry ovlivnit to, k čemu mají aplikace přístup a s jakými dalšími funkcionalitami zařízení mohou spolupracovat. Průzkum ale ukázal, že pouze 46,5 % Čechů upravuje nastavení každé aplikace ve svém zařízení. Nadto pouze 27 % respondentů odmítne nainstalovat aplikaci, pokud nejsou spokojeni s obsahem licence.

Pro ochranu osobních dat v boji s digitálním odpadem doporučuje Kaspersky Lab následující kroky:

  • Mějte přehled o tom, co máte kde uloženo – udělejte si čas na to, abyste prozkoumali svá mobilní zařízení a zjistili, jaké informace se ukládají v jaké aplikaci a do jaké složky.
  • Provádějte „sezónní úklidy“ svého zařízení – najděte si chvilku na vysmýčení svého digitálního příbytku – stačí pravidelné promazání informací uložených ve vašem zařízení.
  • Aktualizujte aplikace a software – pravidelné aktualizace byste měli provést hned, jakmile jsou dostupné nové verze.
  • Využijte speciální software – tzv. software cleaners, které jsou například součástí hlavního produktu Kaspersky Lab – Kaspersky Internet Security, provedou sken veškerých aplikací nainstalovaných v zařízení a označí ty, které mohou představovat potenciální riziko nebo nejsou používány.