Společnosti Ericsson, SK Telecom a BMW Group Korea společně zlomily světový rekord v rychlosti vozidel, které jsou připojeny pomocí 5G technologie. Cílem projektu bylo poskytnutí konkrétního příkladu bezproblémové mobility. Základem testu bylo monitorování chování 5G systému při vysoké rychlosti jízdy vozidla. Druhým úkolem bylo zabezpečení stabilního a vysoce výkonného připojení k síti.

Thomas Norén, vedoucí produktové oblasti síťových produktů ve společnosti Ericsson, na počátku testování uvedl: "Ericsson spolupracuje s předními operátory a představiteli ekosystémů na rozvoji 5G – jak pomocí stávajících pilotních projektů na bázi předběžných standardů, tak prostřednictvím standardizačních aktivit v rámci globálních normalizačních orgánů a průmyslových skupin. Testy přispějí ke komercializaci 5G technologií a k jejich rozvoji – zejména v oblasti připojení vozidel."

Testovací polygon BMW Group Korea

Testovací síť na firemním polygonu BMW Group Korea se skládala ze čtyř rádiových uzlů pracujících v pásmu 28GHz. Tato testovací síť umožnila dosažení datové přenosové rychlosti 3,6 Gbps (downlink) při rychlosti vozu 170 km/h. Testy také ukázaly trvalou vysokou datovou propustnost sítě na celém okruhu trvale přesahující 1,5 Gbps i během přepínání přenosu (handover) mezi jednotlivými radiovými stanicemi.

Tento světový rekord byl umožněn díky pokročilému formování radiového signálu a jeho následného sledování, které umožňuje základnové stanici vysílat signály směrem k 5G zařízení. Přesné sledování 5G zařízení i při velmi vysokých rychlostech bylo umožněno díky vyspělé 5G technologii od firmy Ericsson. Tyto schopnosti otevírají dveře novým službám 5G, v tomto případě v rámci automobilového průmyslu.

Ericsson a jeho partneři budou pokračovat v mnohostranném testování 5G v rámci pilotních projektů s předními operátory a představiteli ekosystémů. Tyto pilotní projekty umožňují, 5G end-to-end testování sítí za účelem urychlení rozvoje 5G.