Jiří Grund se v oblastech IT, telekomunikací i státní správy pohybuje více jak 15 let. V pozicích odpovědných za komunikaci a marketing působil v minulosti např. ve společnostech Microsoft, České radiokomunikace a na Ministerstvu obrany ČR. Posledních několik let úspěšně rozvíjí vlastní konzultační společnost Grucon.

Jsem rád, že se nám do našeho týmu podařilo získat Jiřího Grunda, jehož bohaté zkušenosti pomohou posílit roli APMS v oblasti vnější komunikace,“ říká Jiří Šuchman, prezident APMS.

Jiří Grund vystudoval strategický management na Nottingham Trent University (UK) v programech MSc a MBA.

 

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) byla založena v roce 2003 s cílem vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v ČR. Základní prioritou je podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v ČR. Zakládajícími členy jsou společnosti O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic. V roce  2013 se stala řádným členem rovněž společnost Nordic Telecom (dříve AirTelecom).