„Digitalizaci vnímám jako určující trend současného i budoucího technologického vývoje. Abychom našim zákazníkům mohli poskytovat ta nejlepší digitální řešení napříč všemi obory naší činnosti, přichází do našeho týmu Leoš Dvořák, historicky první ředitel pro digitalizaci v Siemens ČR,“ uvedl generální ředitel Siemens Česká republika, Eduard Palíšek.

Leoš Dvořák (53) bude mít jako ředitel pro digitalizaci za cíl připravit exekutivní plán digitální připravenosti, školicí materiály pro interní a externí použití a vytvořit partnerský ekosystém, který firmě Siemens pomůže aktivně nabízet komplexní řešení ve standardu Průmysl 4.0 a chytrá řešení pro města a energetiku. Zároveň se zaměří na využití příležitostí souvisejících s digitalizací napříč všemi divizemi společnosti. Jeho hlavními platformami působnosti budou Průmysl 4.0 a tzv. Chytrá města, a to jak v rovině akademické, tak praktické. Bude tak například koordinovat veškeré aktivity českého Siemens související s dlouhodobým cílem firmy, podpořit technologicky vznik a rozvoj tzv. testbedů pro Průmysl 4.0 v České republice.

Mezi lety 2007–2016 pracoval Leoš Dvořák ve společnosti Honeywell jako technický ředitel divize Automation Control Solution. Zde byl zodpovědný za design produktů v oblastech elektroniky, mechatroniky a softwaru s cílovým využitím v domácnostech, při řízení budov a procesů. Předtím působil 14 let ve společnosti AVX, kde zastával řadu vedoucích a výkonných pozic.

Díky svým dlouholetým mezinárodním zkušenostem v oblasti digitalizace působí Leoš Dvořák aktivně v akademické sféře. Podílel se na tvorbě několika publikací, je autorem a spoluautorem tří patentů. Je členem vědecké rady Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně, správní rady centra excelence SIX, správní rady Národního superpočítačového centra IT4innovations a průmyslové rady děkana Fakulty informačních technologií na VUT v Brně.

Vystudoval elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze. Je ženatý a ve volném čase se věnuje sportu.