Podle OSN vzroste celosvětově do roku 2030 počet lidí starších 60 let o 56 %. Rychlý nárůst této demografické skupiny klade zvýšené nároky na péči o seniory. Společnost IBM se svými partnery rozpracovala projekt, který se zaměřuje na zlepšení podmínek stárnutí za pomoci kognitivních technologií a zařízení internetu věcí.

Divize IBM Research otevřela ve svém ThinkLabu v texaském Austinu nové výzkumné pracoviště věnované stárnutí v domácím prostředí. Budou se v něm simulovat různé druhy interakcí, k nimž u seniorů doma dochází. Robot IBM MERA, zařízení internetu věcí a další kognitivní technologie umožňují IBM zkoumat, jak by mohly údaje ze senzorů zachycujících atmosférické podmínky, pohyb či pád člověka, zvuky a čichové signály sloužit pečovatelům ke zlepšení zdravotní péče o seniory a jejich celkové pohody.

Robot IBM MERA

„Je nejvyšší čas začít se věnovat naší stárnoucí populaci - pečovat o ni, chránit ji a umožnit jí co možná největší samostatnost a nezávislost,“ říká Arvind Krishna, Senior Vice President divize IBM Research a dodává „Náš nový výzkum takzvané vtělené kognice, který kombinuje senzory generující údaje v reálném čase s kognitivními technologiemi, se bude zabývat tím, jak poskytnout lékařům a pečovatelům informace, které by jim v rámci péče o pacienty umožnily lépe se rozhodovat.“

 

Víceúčelový asistenční robot pro seniory

IBM vyvinula společně se studenty a vyučujícími kateder Elektrického a počítačového inženýrství a Psychologie na Rice University prototyp robota, kterého testuje ve svém výzkumném zařízení. Robot IBM MERA bude využit ke zkoumání inovativních způsobů měření životních funkcí člověka, např. tepové frekvence, její variability a dechové frekvence. Mezi jeho další schopnosti patří zodpovídání základních otázek týkajících se zdravotního stavu a za pomoci akcelerometru i určení toho, zda člověk náhodou neupadl na zem.

Robot IBM MERA 

Zařízení využívá IBM Cloud a robotické rozhraní Softbank Pepper. Řešení spolupracuje se systémem Watson a technologií CameraVitals, kterou vyvinula Rice University a která provádí kalkulaci životních funkcí pomocí videozáznamu obličeje. Tyto technologie umožňují robotovi několikrát denně rychle a neinvazivně odečíst tepovou a dechovou frekvenci člověka.

Technologie rozpoznání hlasu a hlasové syntézy používá robot také ke komunikaci s pacienty. Díky nim je schopný zpracovat odpovědi na otázky o zdravotním stavu, jako jsou například „Jaké jsou příznaky úzkosti“ nebo „Jakou mám tepovou frekvenci“.

 

Vytvoření chytrého bydlení pro seniory

Italské zdravotnické zařízení Sole Cooperativa bude s IBM spolupracovat na vytvoření chytrého bydlení pro seniory, které bude využívat zařízení internetu věcí a kognitivní technologie IBM. S jejich pomocí bude detekovat změny zdravotního stavu seniorů nebo anomálie v jejich prostředí a bude o nich informovat pečovatele. Například monitorováním atmosférických podmínek, jako je koncentrace oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého, mohou pracovníci Sole Cooperativa určit, v jakém pokoji se člověk nachází a jak dlouho v něm je. Pomocí kognitivních systémů pak obdrží kontextové údaje o běžném dni člověka (např. v kolik hodin vstává a chodí spát nebo kolikrát denně a v kolik hodin jí).  Propojením dat z různých zdrojů tak zaměstnanci zařízení získají ucelený přehled o stavu svých klientů.

„Tím, že lépe porozumíme každodenním činnostem našich klientů a jejich okolí, můžeme přesněji identifikovat potenciální rizika, přizpůsobit péči individuálním požadavkům a poskytnout přesná doporučení, která zvýší kvalitu jejich života,“ říká Roberta Massi, ředitelka Sole Cooperativa.