Za výpadky služeb vždy stojí fyzické nebo logické příčiny, které způsobí havárii některého z důležitých prvků. Faktem také je, že k haváriím prostě dochází a v budoucnosti se to nijak zvlášť nezmění. Každá hodina výpadku přitom může způsobit ztráty ve výši i mnoha stovek tisíc korun. Proto je zcela zásadní využívat technologie, které v případě havárie umožní rychlé a efektivní zotavení.

Zotavení po havárii není v podnikovém prostředí jen otázkou softwaru nebo dat, ale také hardwaru i infrastruktury jako celku. Jinými slovy, předpokladem úspěšné obnovy je existence identických kopií stavebních prvků podnikové informační architektury nebo jejich snadné a rychlé vybudování v případě havárie. A zajistit neustálou dostupnost tak bez odpovídajících technologií a postupů vlastně nejde.

Většina moderních přístupů k zálohování a obnově coby k prostředkům umožnění zotavení po havárii staví na pokročilých technikách včetně komprese dat, šifrování záloh i duplikace a replikace do geograficky oddělených lokalit. A aby bylo možné tyto technologie využít opravdu naplno, je nezbytná jejich podrobná znalost i sladění s ostatními prvky podnikové informační architektury. Co se přitom může zdát jako velmi náročné v případě tradičních on-premise řešení, může být velmi snadné v modelech XaaS.

 

"Zotavení" jako služba

DRaaS (Disaster Recovery as a Service) přináší veškeré výhody konceptu "jako služba" s tím, že základem je vytvoření prakticky identických kopií stávajícího prostředí včetně systémů a dat do cloudového prostředí. A stejně jako jsme si zvykli svěřit do rukou poskytovatelů služeb a jejich datových center například elektronickou poštu, ekonomické systémy nebo úložiště, můžeme se tedy na ně obrátit i v případě zajištění prostředků pro zotavení po havárii. Navíc pro zotavení, které může být díky DRaaS opravdu velmi rychlé a pro uživatele neznatelné.

Základem zotavení po havárii jako služby je vyhrazení dostatečných zdrojů na straně poskytovatele, které ve spojení s vhodnými technologiemi včetně virtualizace umožní replikaci zdrojových provozních prostředí a dat do cloudu. V případě selhání dojde k využití existujících záloh nebo zprovoznění replikovaných systémů a zákazník má jistotu velmi rychlé obnovy, a tedy i zajištění kontinuity podnikání.

 

Benefity DRaaS

Mezi hlavní přínosy DRaaS patří řádové zvýšení flexibility, výrazné snížení nákladů, možnost důkladného testování obnovovacích scénářů a v neposlední řadě odpadnutí nutnosti vybudovat redundantní serverovny nebo datové centrum za účelem rychlého zotavení. Na druhou stranu je nutné připomenout, že stejně jako v případě tradičních přístupů je i pro DRaaS nezbytně nutné provést počáteční analýzy a stanovení postupů tak, aby bylo možné naplňovat klíčové ukazatele RPO (Recovery Point Objective) i RTO (Recovery Time Objective).

Dnes je na trhu široká škála produktů i poskytovatelů. Součástí jejich portfolia jsou technologie pro orchestraci zotavení, optimalizované technologie pro spolupráci s úložišti předních výrobců, speciální rozšíření pro efektivní zálohování a obnovu na úrovni transakcí u hlavních databázových platforem apod.

Licenční modely nabízené poskytovali služeb zpravidla vychází z hodnot RPO a RTO i z počtu strojů spadajících pod DRaaS, včetně doby jejich ochrany v prostředí cloudu. Důležitá je i podpora deduplikace a akcelerace síťového přenosu, tedy technik, které umožňují rychlý přenos dat k poskytovateli DRaaS.

Na otázku, zda věnovat pozornost zotavení po havárii, existuje pouze kladná odpověď. Otázka jak ale již tak jednoduchou odpověď nemá, nicméně vývoj a dosavadní zkušenosti ukazují, že ve většině případů bude právě DRaaS tou správnou cestou.

Martin Štětka, regionální ředitel Veeam

 

Článek byl publikován v ICT revue 11/2016.