Vaše datové centrum nabízí modulární koncepci, co od ní mohou zákazníci očekávat?

Dodáváme elektřinu, chlad, prostor a security, servery ani další ICT služby neděláme. Modularita v našem pojetí spočívá v tom, že ve všech technických oblastech, které klientům dodáváme a spravujeme, je možné nastavit požadovanou úroveň služby.

Radek Majer (42)

Je absolventem SPS elektrotechnické v Rožnově pod Radhoštěm, studoval Fakultu elektrotechnickou a Fakultu ekonomickou na Vysoké škole báňské v Ostravě. Svou praxi získal ve společnostech jako Micos, Global One, TransgasNet, Seznam.cz a ve skupině TTC. Současně působí jako soukromý investor a konzultant v technických, řídicích a strategických oblastech. Je aktivní v oblasti filantropie a charity.

Klienti chtějí např. klasické napájení, jednu, dvě, tři fáze na rack, my to však dovedeme udělat i ve standardu Tier 3, tedy že je tam větev hlavní i záložní, nebo i ve standardu Tier 4, kde jsou obě větve aktivní a každá má svoji zálohu z pohledu distribuce elektrické energie a nízkonapěťových rozvoden, transformátorů, diesel agregátů apod. Tomu říkáme modularita.

Navrhovali jsme ji v kontextu devíti technických oblastí, jakými jsou bezpečnost, napájení nízkého napětí, napájení vysokého napětí, chlazení, networking, hašení, security apod. V každé z těchto oblastí jsme nastavili nějaký minimální standard, který je v našem novém centru (DC2) o 2-3 úrovně lepší než v okolních datacentrech. Každému klientovi pak můžeme tento standard podle jeho možností a potřeb navýšit, nebo naopak snížit.

Jednání se zákazníkem obvykle probíhají tak, že si jeho techničtí zástupci vyberou v rámci zmíněných devíti technických vertikál spíše vyšší standard. Například pro bezpečnost požadují: "Chceme zabezpečení na úrovni tajné až do úrovně čteček nebo dveří, certifikace bezpečnosti NBÚ atd." To umíme realizovat, protože v podstatě celá budova je zabezpečena na úrovni vyhrazené či důvěrné, zákazník může chtít lepší čtečku, třeba s biometrickými skenery nebo v kombinaci PIN.

Když pak přijdou technici potencionálního zákazníka, v každé technické vertikále zpravidla chtějí to nejlepší. Následně vznikne nabídka, která je předložena finančnímu řediteli potencionálního zákazníka, akcionáři apod. a ten zpravidla "spadne ze židle" kvůli ceně zakázky. Poté s majitelem nebo akcionářem ladíme skutečné potřeby technické úrovně bezpečnosti a dalších služeb v závislosti na jeho finančních možnostech. Každý náš stávající zákazník má s ohledem na finanční možnosti a technické potřeby jinou úroveň služby. Umíme zpracovat jakoukoliv úroveň v každé technické vertikále, takže se zpravidla nakonec do rozpočtu zájemce vždy vejdeme.

Náš koncept je unikátní v tom, že jeho každá technická část může být nastavena od low-endu po extrémní hi-end. Takto jsme to navrhli, aby jsme mohli poskytovat různé služby - to je právě ta modularita.

Zmínil jste, že si klient většinou nadefinuje maximum a pak z důvodu ceny požadavky snižuje. Dá se specifikovat, ve kterých oblastech klienti nejčastěji šetří?

Všichni klienti mají opravdu vysoké požadavky na zabezpečení, občas do nich promítají i neuvěřitelné věci ze sci-fi filmů, které někde viděli. Potom však často jejich požadavky snižují, jelikož zabezpečit určitá data, prostor apod. nejlepšími technologiemi je abnormálně nákladné. Zpravidla se tak, pokud na to mají prostředky, dostanou na úroveň o trochu vyšší, než je náš standard, tedy o dvě až tři úrovně výše než u konkurence.

Další úspory hledají v provozních nákladech za elektřinu na chlazení. Jsou zvyklí, že třeba ve svém sklepě nebo ve svém malém datovém centru chladí své technologie na 21 °C nebo na 17 °C. My jim však radíme, aby si starší technologie nechali chladit na 22 °C a nové, moderní servery na 27-30 °C. Výsledkem je, že budou za elektřinu platit podstatně méně. Takto s klienty pracujeme ještě dříve, než k nám technologie přivezou a optimalizujeme provoz za ně. Možností rozdělením technologií do více teplotních zón výrazně ušetří. Obecně se dá říci, že pracujeme se zákazníky jinak, než je na trhu obvyklé.

Stále se bavíme o zákazníkovi, který přijde s poměrně vysokými požadavky, ale co zákazníci, kteří naopak nemají přehled, třeba si ani neuvědomují, jak důležité může být např. zdvojené napájení atd. Máte i takové? Dovedete jim pomoci?

Takových je relativně dost, dneska bych řekl tak 40 procent. Když čteme jejich poptávku, často ani nechápeme, co vlastně chtějí. Nevyznají se v provozu datových center. V podstatě často vůbec nevědí, co vlastně mají chtít.

V takovém případě jedeme za nimi a vše jim ukážeme a vysvětlíme. Jsme v tomto hodně otevření, všechno ukážeme, vysvětlíme, jak to funguje od low-endu až po hi-end. Vezmeme jejich techniky, finanční manažery, akcionáře a v podstatě je formou konzultací a edukací nasměrujeme, jak k tomuto tématu mají přistupovat. Jestli si nás pak vyberou, nebo ne, o tom rozhodne až jejich výběrové řízení.

Co jste schopní klientům nabídnout dále, například v oblasti monitoringu?

Tak na tuto oblast jsme asi nejvíce hrdí. Systém od firmy Lynx si utilizujeme už z nějakých 70 procent sami a máme paranoii, že hlídáme úplně všechno. Vyhodnocujeme statisíce signálů, některé dokonce až 3x za sekundu, což je opravdu velké množství dat.

Tato data potřebujeme k tomu, abychom věděli, zda vše funguje, kde je například jaká teplota, jestli se nám někdo pohybuje v tom a tom prostoru apod., tedy pro dohled všeho jako takový. Současně data využíváme pro optimalizaci provozu, která u nás probíhá několikrát za den podle toho, jaké je zrovna počasí nebo jaké je zatížení serverů zákazníka.

Za třetí děláme určitou predikci v datech. Za ty roky máme již tolik nasbíraných údajů, že jsme schopni s pomocí prediktivních algoritmů analyzovat některé budoucí změny v předstihu. Díky datům z meteostanic dovede náš systém například vyhodnotit, že když bude hodně pršet, bude lepší na noční směnu povolat o 1-2 lidi více. Nebo nás dohledový systém upozorní na závadu klimatizace, ještě než k ní dojde. Z historie už víme, že některé provozní meze, hodnoty, avizují budoucí problém. Takže klimatizaci včas vypneme, vyměníme součástku za desetikoruny a ta pak může bez problémů fungovat další řadu měsíců či let. Bez tohoto zásahu by např. shořel kompresor a my bychom zaplatili 200 tisíc korun za opravu.

Čtvrtá je možnost simulace procesů v provozu. Můžeme tak provádět i simulované výpadky pro potřeby testování a zdokonalování dovedností obsluhy datového centra.

Pátá věc, kterou používáme, je unikátní služba, již má na světě málokdo. Možná jsme v tomto ohledu dokonce průkopníky. On-line získávané hodnoty pomocí monitoringu/dohledu poskytujeme našim klientům, samozřejmě jen ty vztažené k jejich službám. Pokud se přihlásí k zákaznickému portálu, uvidí to samé, co naši technici na dohledu datového centra. Nebo data mohou dostávat přes API, přes XML a mohou si je nabírat k sobě a využívat v rámci vlastních dohledových systémů.

Službu jsme zavedli ze dvou důvodů. Jednak aby si zákazníci mohli kontrolovat kvalitu námi poskytované služby. Mají tak možnost si kontrolovat, zda opravdu dostávají, co si koupili. Za druhé jsou tam data o spotřebách energií, na jejichž základě si zákazník optimalizuje náklady na další provoz či rozvoj.

Kladete důraz na certifikaci Tier 3, nicméně většina center v ČR ji nemá. Nakolik na ni tedy kladou důraz zákazníci?

Záleží na typu zákazníka. Zákazníci, kteří vědí, co si kupují, požadují, aby technologie datového centra byla v souladu s Tier 2, 3, 4 apod. Relativně málo zákazníků, zpravidla to jsou ti největší, však trvá na dokončené certifikaci. Těm pak musíme dokladovat nejen to, že jsme tuto certifikaci získali, ale že zde byli i auditoři, kteří vše prověřili. Jsme schopni deklarovat i jiné certifikace, protože Tier není jediná certifikace, která je v oblasti datových center uznávaná. Stejně tak dáváme zákazníkům možnost si vše projít, případně najmout třetí firmu, která pro ně datové centrum prověří. V tomto jsme velmi otevření.

Proč jste se rozhodli právě pro Tier?

Tier certifikace je nejvíce zmiňovaná ve výběrových řízeních a je do značné míry standardem nebo až etalonem toho, jak se po technické stránce datová centra komparují mezi sebou.

Tier jasně definuje, jaká má být záloha, jak to má být za provozu servisovatelné, jaká je dostupnost technologického vybavení apod. vůči SLA smlouvám k zákazníkům atd.

Mezi vaše konkurenční výhody patří modularita, monitorování a testování i certifikace Tier 3. Čím jsou vaše služby ještě odlišné?

Celkově se snažíme na trhu profilovat jinak než ostatní. Jsme striktně carrier neutral, tzn. poskytujeme výhradně kolokační službu (housing). Nenabízíme žádné jiné služby typu cloud, sítě a další ICT služby. Současně se držíme pravidla, že v ničem nekonkurujeme vlastním zákazníkům. Profilujeme se na trhu spíše jako velkoobchod. U nás mají svá zařízení velcí poskytovatelé, telekomunikační operátoři, velké hostingové firmy atd. Současně držíme zcela otevřenou obchodní politiku, otevřené dohody nad SLA a v neposlední řadě pracujeme na edukaci trhu.

Byli jsme vždy tím "domovníkem" v celé škále ICT služeb. Jsme v potravním řetězci úplně dole a nemáme ambice to dělat jinak.

 

Rozhovor byl publikován v ICT revue 11/2016.