In-memory Hana 2
Nová generace in-memory platformy by podle zástupců společnosti měla podpořit inovace a digitální transformaci v podnicích. K hlavním novinkám nové generace patří vylepšení správy databáze i správy samotných dat, což přinese rychlejší zpracování výpočetně náročných vstupů nebo možnost vizualizace dopadu nových technologií ještě před jejich implementací.

SAP Hana 2 nabízí novinky i v oblasti analytické inteligence, kde byla do nástrojů pro prediktivní analýzu přidána řada nových algoritmů. Ty je možné využít například pro začlenění strojového učení do vlastních aplikací. Pro vývojáře aplikací přináší Hana 2 nově možnost využít preferovaný programovací jazyk pro integraci doplňujících funkcí.

Platforma Hana 2 bude k dispozici od 30. listopadu a dvakrát ročně bude přinášet technologická vylepšení.


Analytika BusinessObjects
Nové funkce lze najít také v portfoliu analytických cloudových a on-premise řešení BusinessObjects. Oznámená vylepšení včetně strojového učení umožní využívat data novým způsobem a identifikovat tak nové obchodní příležitosti.

Na SAPstore.com je k dispozici cloudové řešení BusinessObjects Cloud, které umožní uživatelům realizovat všechny potřebné analytické operace včetně vizualizace, plánování a predikce obchodních aktivit. Vedení společností tak má k dispozici okamžité odpovědi na své otázky a navíc i simulace předpovídající dopady jejich rozhodnutí. SAP mimoto plánuje umožnit organizacím interakci s daty, která využívají Digital Boardroom, analytický nástroj shromažďující informace o všech částech podniku, a Microsoft Surface Hub, což dále rozšíří možnosti spolupráce napříč jednotlivými firemními odděleními.

Ve 25 zemích je také k dispozici mobilní aplikace BusinessObjects Roambi, která přináší na displeje mobilních zařízení možnost neustále kontroly nad daty, a to formou detailních vizualizací.

 

Řešení pro chytré parkování
Na konferenci bylo dále představeno řešení SAP Connected Parking, které umožňuje s pomocí technologií pro internet věcí, velká data, a cloud lepší správu parkovacích kapacit. Řešení poskytuje sjednocený přehled o aktuální dostupnosti parkovacích míst napříč různými lokacemi, umožňuje rezervace míst a přináší řadu dalších funkcí pro jejich správu a provoz.

SAP zároveň podepsal dohodu se společnostmi Bosch a Designa Verkehrsleittechnik, které budou řešení integrovat do svých systémů. Společnosti Bosch například pomůže v rámci řešení Secure

Truck Parking vyhledávat bezpečná místa pro parkování kamionů a pomůže tak zamezit škodám způsobeným krádežemi v zaparkovaných vozech, které jen v Evropě ročně v logistickém průmyslu dosahují 16,4 miliardy Eur.