Můžete firmu SUSE krátce představit?

Společnost SUSE začala před 24 lety s nabízením první linuxové distribuce podnikové kategorie (tzv. enterprise). Původní produkt byl určený jako alternativní operační systém pro mainframy IBM S/390 a měli jsme s ním velký úspěch. Chvíli jsme byli součástí společnosti Novell, která koupila SUSE v roce 2001, ale před pěti lety nám nový majitel umožnil se osamostatnit. Dnes jsme nezávislou obchodní jednotkou britské skupiny Micro Focus a od té doby neustále rosteme.

Sander Huyts (47)

získal doktorát z počítačové vědy na VU University Amsterdam. Od roku 2011 je ředitelem společnosti SUSE pro severní, východní a jižní Evropu. V minulosti pracoval na manažerských pozicích v oblasti consultingu a prodeje ve společnostech Atos a Novell v různých regionech Evropy. S rodinou žije v Amsterdamu.

SUSE začala původně jako německá firma, od té doby ale urazila kus cesty a dnes tvoříme globální společnost s podpůrnými centry v Severní Americe, Evropě i Asii. Vedle Linuxu se podílíme také na dalších produktech z oblasti open source. Jedná se například o oblast storage, disponujeme plnohodnotným řešením pro cloud a mnoha nástroji pro podporu technologií open source a pro nasazování softwaru v datacentrech.

 

Jaké celkové cíle si kladete pro své působení v ČR? Jak je zde vůbec SUSE zastoupeno a s jakými spolupracuje partnery?

SUSE působí na českém trhu již 18 let, protože jsme zde vždy měli vývojové centrum. Letos jsme se přestěhovali do nové budovy business centra v pražském Karlíně. Před dvěma lety jsme dospěli k rozhodnutí, že zde budeme vyvíjet také komerční aktivity, takže jsme tu založili obchodní tým. V Praze dnes máme zhruba 100 lidí.

Na trhu uplatňujeme naše produkty nepřímo, prostřednictvím prodejního kanálu, přes resellery. Kromě toho zde máme partnery, kteří SUSE Linux a naše další produkty školí. Zaměřujeme se na enterprise segment, tedy společnosti od středně velkých až po ty největší.

 

Jedním z vašich stěžejních produktů jsou serverová řešení SUSE Enterprise Linux Server (SLES). Na trhu soupeří s mnoha linuxovými distribucemi - Red Hat Enterprise Linuxem (RHEL), nebo přímo s Microsoft Windows Serverem. Kdybyste měl zmínit jeho zásadní přednosti, jaké to jsou? V jakých oblastech nasazení mu zákazníci dávají přednost a proč?

Trh je opravdu široký, každý z výrobců má pro zákazníky nějaké přínosy. Podle průzkumu IDC publikovaného před dvěma měsíci vzrostl meziročně trh s Linuxem o 14 procent, SUSE za stejné období vyrostlo o 19 procent, takže jsme rychlejší než trh.

Nechceme konkurovat každému, kdo někde nasazuje Linux pro využití v byznysu. Zaměřujeme se na enterprise Linux, zde od nás dostává zákazník komplexní podporu a údržbu operačního systému. Když si nasadíte nepodporovanou distribuci Linuxu, a může to být velmi dobré řešení, a dojde k problému, například na něm neběží aplikace nebo nefunguje dobře integrace s hardwarem, v takovém případě musíte tento problém vyřešit sami, nebo jste nahraní. V případě naší enterprise distribuce Linuxu můžete oproti tomu vznést servisní požadavek a dostanete okamžitě podporu od našich inženýrů.

 

Které oblasti praktického nasazení jsou pro vás stěžejní a s jakými technologickými partnery spolupracujete?

Zaměřujeme se na všechny enterprise zákazníky, kteří požadují, aby jejich aplikace běžely bez výpadků. Nesegmentujeme je podle vertikál, jako finance, podniky veřejných služeb, telco či třeba automotiv. apod., ale nejčastěji nás volí zákazníci provozující kritickou infrastrukturu. SUSE Linux má silné stránky, pro které nás volí výrobci aplikací, jako například SAP. S touto firmou velmi úzce spolupracujeme, její databáze SAP HANA dnes běží pouze na Linuxu a SUSE Linux je už po mnoho let primární platformou pro vývoj a nasazení. Rozumějte tomu tak, že existuje velký počet uživatelů, kteří nasazují Linux s řešeními SAP.

Máme také řadu zajímavých instalací v oblasti retailového byznysu, kde náš Linux podporuje pokladní systémy. Také disponujeme zákazníky v mnoha segmentech trhu, kteří potřebují vyřešit velké pracovní zátěže například v prostředí Oracle, bankovnictví, těžebním průmyslu.

 

SUSE je tedy silně etablováno v oblasti tzv. mission critical computingu. V oblasti, kde systémy zajišťují například vysokou dostupnost. Čím jsou po technologické stránce vaše řešení pro tuto oblast výjimečná?

Máte pravdu, že oblasti vysoké dostupnosti (High Availability, HA) a systémy mission critical nasazení jsou pro SUSE klíčovým zaměřením, protože naši zákazníci z podnikového prostředí to po nás požadují. Dodáváme také úplné řešení pro nasazení v clusterových řešeních s vysokou dostupností a s plnou podporou.

 

Máte v oblasti vysoké dostupnosti také instalace v České republice?

Většina nasazení našeho linuxu je u nás v prostředí mission critical a HA. Reference však nemůžeme kvůli citlivým informacím o zákaznících zatím sdělit. Mohu však říci, že prostředí mission critical a HA na SUSE Linux Enterprise Serveru využívají všichni naši zákazníci, kteří provozují aplikace SAP a SAP HANA, jichž může v současnosti být okolo dvaceti, dále zákazníci z oblasti veřejné správy, ministerstva a vládní segment, ti všichni běží na SUSE Linuxu.

Prakticky každá instalace SAP je typu mission critical.

 

Do oblasti mission critical míří vaše řešení Enterprise Storage 3, prezentované jako první komerčně podporované řešení s inteligentní softwarovou správou ukládání dat na základě open source projektu Ceph. Můžete něco říci o tomto projektu?

Jedním z pilířů růstu pro SUSE je, že máme také další open source řešení kromě Linuxu. Jeno z nich představuje SUSE storage, které je založeno na otevřeném projektu Ceph a má obrovskou celosvětovou podporu vývojářů. Jde o softwarově definované řešení pro ukládání dat (SDS, Software Defined Storage). Umožňuje využít běžný komoditní hardware pro vystavění řešení storage, což bylo dříve možné prakticky jen s proprietárními technologiemi specializovaných dodavatelů. Cílem bylo, že Linux jakožto otevřený operační systém otevřel cestu, jak toho s open source dosáhnout.

 

Současným hybatelem byznysu v IT se stal koncept cloudu. V případě otevřených platforem můžete cloud postavit na tzv. OpenStacku. Proč v něm mít cloud? Kde vidíte jeho přednosti oproti konkurenčním platformám?

Linux je v cloudu nejpoužívanějším operačním systémem, ať už hovoříte o nasazení ve veřejném, privátním nebo hybridním cloudu, všude je velmi dobře přijímaný.

Jde o významný obchodní posun ve všech organizacích, který skýtá mnoho příležitostí. Když například nasazujete svoje IT v cloudovém prostředí Microsoft Azure, můžete je samozřejmě nasadit na velmi stabilním SUSE Linuxu. Když chcete nasadit SAP nebo SAP HANA v MS Azure, máme nástroje, jak je provozovat na SUSE Linuxu. To samé platí pro cloud Amazonu nebo Googlu. Když nějaká organizace potřebuje něco jen pro vývoj a testování a hledá veřejný cloud, raději jí doporučíme koncept cloudu ve strukturované podobě od nás, kde jim pro toto vytvoříme privátní cloud, říkáme tomu SUSE OpenStack Cloud, který poskytuje zákazníkům podobnou flexibilitu pro nasazení, jakou by měli ve vlastním privátním cloudu, s prvky jejich vlastní bezpečnosti a scénáři užití.

 

V oblasti virtualizace se v rámci open source řešení hovoří o konceptu linuxových kontejnerů a Dockeru. Můžete vysvětlit, jak toto pracuje?

Většina firem nasazuje nějakou formu virtualizace, prostřednictvím VMwaru, MS Hyper-V apod. Existuje jen málo řešení, která dnes virtualizaci nevyžadují. Když však nasadíte aplikaci na virtuálním stroji (VM, Virtual Machine), potřebujete propojit vaše operační systémy s VM jedna ku jedné. To znamená, že každý z nich spotřebuje nějaký prostor, paměť atd. Takže máte zkonsolidované prostředí, které můžete přenést z fyzického prostředí do virtualizovaného, a když chcete, i do cloudu.

Docker ve skutečnosti není způsob, jak virtualizovat aplikace. Namísto instalace každé aplikace do operačního systému, který pak je jedním velkým silem, se vezme operační systém a několik aplikací, které s ním komunikují prostřednictvím svého tzv. kontejneru, kde je umístěna. To znamená, že celkový prostor pro aplikaci je menší, spotřebuje méně zdrojů, protože mají operační systém společný, nikoliv každá jeden. Jde o způsob, jak rozšířit virtualizaci na jednom stroji nebo celém prostředí.

Docker je sadou nástrojů pro jednoduché spouštění kontejnerů, jejich ovládání a manipulaci s nimi.

 

Rozhovor byl publikován v ICT revue 10/2016