Datacentrum je koncentrace obrovské výpočetní síly v malém prostoru. Datová centra úzce souvisejí s tzv. cloudem, jenž představuje čerpání výpočetní síly v nejrůznější podobě kdekoliv a odkudkoliv. Tento buzzword se sice objevil teprve před zhruba osmi lety, avšak e-mailové služby typu Seznam.cz, které jsou typickým představitelem cloudové aplikace, fungovaly už dávno předtím.

Výpočetní středisko – sál s mainframem – dříve poskytovalo pravidelně papírové počítačové sestavy, nebo později, luxusněji přes (hloupé) zobrazovací terminály, výpočetní služby firmě, která tento počítač vlastnila. Dnešní datacentrum se stává podnikem veřejných služeb, které poskytuje IT služby obdobným způsobem jako plynárny či elektrárny. A hlavně tomu tak bude v budoucnosti, protože jde o trend. Tedy, pokud hovoříme o veřejném cloudu, protože samozřejmě stále přetrvává privátní forma vlastnictví IT, což se však bude poměrně rychle pod tíhou trendu cloudu měnit.

Požadavky na datacentra

Typická vytíženost serveru ve firmě činí s výjimkou špiček nějakých 10 %. Honba za výkonem je proto dnes snad až tím posledním. Prakticky všechny procesorové platformy s Intelem v čele poskytují nadbytek výkonu. Určujícím faktorem pro servery v datacentrech je už dlouhou dobu poměr výkon na kilowatt. Servery totiž spotřebovávají elektřinu a hřejí, je tedy zapotřebí chlazení. Zejména, když jich jsou v datovém centru tisíce. Datacentrum je však díky obrovské souhrnné výpočetní síle schopno vykrýt výkonové špičky zátěže jednotlivých firem, pokud se tato na datacentrum spoléhá. Příkladem mohou být špičky přístupů zákazníků na e-shopech v prodejní sezóně, nebo krátkodobé zatížení z důvodu vývoje nějakého softwaru, jenž si tam zákazník umístil, nebo vývoj čehokoliv na softwaru, který spotřebuje hodně zdrojů, třeba vývoj karoserie apod.

Dalším požadavkem na datacentrum je bezpečnost. Ta se dá rozdělit na fyzickou a IT bezpečnost. Fyzické bezpečnosti se dosahuje nejrůznějšími řešeními přístupu s klíči (od dveří), kódy, čipovými kartami, biometrickými metodami odečítáním oční duhovky, otisků prstů a celých dlaní, či odečítání krevního řečiště dlaně. Mezi fyzické metody patří i jednostranně propustné turnikety (přesně jako u výstupu v pražské zoo) apod. Tyto turnikety jsou totiž certifikovány pro vysoký stupeň bezpečnosti typu přísně tajné a jedno z českých datacenter může i díky této technologii hostit v jedné budově vedle „normálních“ klientů i „tajné“ klienty.

IT bezpečností se rozumí jednak bezpečnost poskytovaných služeb, které mnohdy nepotřebují zajistit ze strany poskytovatele, jednak chod bez výpadku. Zatímco při poskytování služby hostingu, tj. umístění serverů klienta v datacentru je čistě na klientovi, jak si zajistí svoji IT bezpečnost (pokud si IT bezpečnost přímo neobjedná jako další službu), pak zajištění dodávky elektřiny a chlazení, aby jeho server běžel a neutavil se přitom horkem, je na datacentru.

 

Požadavky datacenter

Datacentrum má v zásadě dva základní požadavky. Za prvé, dostatečně dimenzovaný přívod elektřiny pro napájení a chlazení, a za druhé totéž ohledně datového připojení do globální sítě (cloudu), případně do svých dalších datacenter v jiné lokalitě.

V příštím díle našeho seriálu se budeme věnovat bezvýpadkovosti chodu datových center.