Ondřej Filip již letos nemohl být do představenstva DNS-OARC zvolen, jelikož funkční období členů vedení je maximálně šest let. Nezisková organizace DNS-OARC sdružuje klíčové společnosti z oblasti výzkumu, vývoje a implementace internetových technologií. Současně působí jako platforma pro výměnu informací a koordinaci postupů proti bezpečnostním hrozbám. Funkce všech členů představenstva jsou čestné a nejsou placené.

Ondřej Filip vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Informatika, a University of Pittsburgh - Joseph M. Katz Graduate School of Business (MBA). Během studia na Karlově univerzitě začal pracovat ve společnosti IPEX a. s., kde později působil jako technický ředitel a člen představenstva. Od prosince 2004 je Ondřej výkonným ředitelem sdružení. Vedle výkonu své funkce v CZ.NIC působí v představenstvech sdružení NIX.CZ (Neutral Internet Exchange) a Euro-IX (European Internet Exchange Association). V minulosti Ondřej působil jako aktivní člen rady ccNSO (Country Code Names Supporting Organisation) v rámci organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers); v ní v současnosti zasedá ve významném a prestižním Poradním výboru pro bezpečnost a stabilitu (SSAC). Ondřej Filip také působil v Multistakeholder Advisory Group, která je poradním orgánem generálního tajemníka OSN pro Internet Governance Forum, a v organizaci DNS OARC (The Domain Name System Operations Analysis and Research Center), jejímuž představenstvu čtyři roky předsedal. Ve svém volném čase rád hraje basketbal nebo programuje opensource software. Ondřej hovoří plynně anglicky, domluví se také německy.

 

Ondřej Surý pracuje ve sdružení CZ.NIC jako Technický partner (Fellow) a věnuje se především projektům spojeným s DNS jako je například Knot DNS. Kromě studia informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze dokončil studium psychologie a sociologie na Masarykově univerzitě v Brně. Zkušenosti ze světa internetových domén nasbíral během práce ve společnosti ACTIVE 24 (dříve Globe Internet), kde působil do roku 2005. V rámci své práce pro sdružení CZ.NIC také působí v mezinárodních organizacích ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), jako jeden ze sedmi "důvěryhodných zástupců internetové komunity" (Recovery Key Share Holders), člen panelu The Registry Services Technical Evaluation Panel (RSTEP) a členem výboru RSSAC (Root Server System Advisory Commitee). V listopadu 2010 byl zvolen mezi 13 arbitrů organizace RIPE NCC, kde dohlíží na řešení sporů členů této organizace. V říjnu 2016 byl Ondřej jmenován do představenstva organizace DNS-OARC. V minulosti také spolupředsedal pracovní skupině DANE v organizaci IETF. Ve svém volném čase se Ondřej věnuje rodině, balíčkování pro Debian, programování open-source software a dobrovolnictví. Ondřej mluví plynně anglicky.

„Svého zvolení do čela tak významné internetové organizace si velice vážím. Těší mě, že budu moci navázat na práci kolegy Ondřeje Filipa, který se na řízení organizace DNS-OARC podílel celých šest let. Při své práci v představenstvu využiji mnohaleté zkušenosti z projektů spojených s DNS, jimž se intenzivně věnuji prakticky od začátku své kariéry,“ uvedl Ondřej Surý, technický partner sdružení CZ.NIC.

 

Sdružení DNS-OARC vzniklo v roce 2008 s cílem umožňovat výměnu názorů a zkušeností mezi významnými provozovateli systému DNS, poskytovateli připojení k Internetu, správci domén nejvyšší úrovně, správci kořenových serverů, bezpečnostními experty, registrátory, vývojáři či výzkumníky. Sdružení mimo jiné vypracovává analýzy a statistiky, pořádá vzdělávací akce a poskytuje služby a nástroje pro řešení technologických problémů a omezování bezpečnostních rizik. Mezi jeho členy patří mimo jiné také Google, Microsoft, Comcast, Cisco, VeriSign nebo ICANN.