Jana Břeská působila přes pět let ve státní správě, kde se na Ministerstvu průmyslu a obchodu a na Úřadu vlády zabývala evropskou politikou mimo jiné v oblasti digitální agendy. V minulosti pracovala také v akademickém sektoru a v soukromé sféře, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Přednášela na Západočeské univerzitě v Plzni a externě spolupracuje s Metropolitní univerzitou v Praze.

Ve SPIR bude mít na starosti veškerou komunikaci se státní správou a regulátory i se zástupci evropských institucí a IAB Europe.

Vystudovala ekonomii a management a mezinárodní teritoriální studia; hovoří devíti jazyky.

 

Sdružení pro internetový rozvoj v České republice (SPIR) je profesní sdružení působící v oblasti internetu od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení 48 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, analýzy zásahu reklamních kampaní AdAudit, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC. Ve svých aktivitách nezohledňuje jen reklamní a marketingové služby, ale ve stále větší míře zasahuje do dalších, neinzertních oblastí, jako jsou právní aspekty internetového podnikání, komunikace se státní správou atd. Poskytuje také expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás. V neposlední řadě je SPIR samoregulátorem audiovizuálního a autorsky chráněného obsahu na internetu a garantem samoregulačního rámce pro online behaviorální reklamu (OBA) v ČR.