Je známo, že zejména zaměstnanci IT firem oceňují volnější přístup k práci. Vyžadují flexibilní pracovní dobu anebo možnost práce z domova. Jak je tomu u vás?

Myslíme si, že flexibilní pracovní doba je dnes velkou výhodou a v naší společnosti se z ní zaměstnanci mohou těšit již řadu let. Mají sice vždy vymezený pracovní čas, kdy musí být přítomni v rámci schůzek, porad apod., ale jinak mohou s časem nakládat dle svých potřeb. Firemní kulturu budujeme na bázi důvěry. Věříme lidem, že svoji práci odvedou i za zmíněných podmínek.

Z pohledu tzv. práce z domova jde o trend, který u nás zatím funguje na neformální bázi. Do budoucna jej budeme standardizovat tak, aby získal oficiální statut.

Odpočinkové zóny podporují spokojenost zaměstnanců 

Zpříjemnit pobyt v zaměstnání se dnes firmy snaží prostřednictvím odpočinkových zón. Také vaše společnost ve své centrále v Praze jednu takovou zónu zřídila. Co zaměstnancům nabízí?

Relaxační zóna představuje multifunkční prostor složený ze tří částí. První zahrnuje vstup s možností občerstvení. Další dvě jsou sportovně-relaxační. K dispozici je zde například stolní tenis, „fotbálek“, šipky nebo PlayStation. V klidnější části pak mohou zaměstnanci využít stolek se šachy, houpačku, sedací polštáře, křesla na čtení, knihovničku nebo širokou škálu deskových her.

Zkrátka každý ze zaměstnanců by si měl přijít na své.

 

Firmy z vašeho oboru také přistupují k úpravě benefitů (například zvyšují příspěvek na penzijní či životní připojištění, zvyšují délku dovolené, plně hradí příspěvek na stravování, nebo poskytují jazykové kurzy). Které z benefitů jsou ve vaší firmě nejoblíbenější a o kterých uvažujete, že je v nejbližším období zavedete?

Z toho, co uvádíte, nabízíme v podstatě všechno. Tím, že používáme systém tzv. webové kafeterie, může si každý vybrat podle vlastní preference. Jako standardní benefit určený pro všechny jsme zavedli rozšířenou dovolenou, kdy nabízíme 5 dní nad rámec zákonné výměry formou osobního volna, což kolegové velmi oceňují.

A protože se firmě daří, každoměsíční příděly benefitních bodů včetně hodnoty stravenek jsme v nedávné době dokonce navýšili.

Odpočinkové zóny podporují spokojenost zaměstnanců 

Pro společnosti podnikající v oblasti IT je typická poptávka po nadaných zaměstnancích, máte nějaké specifické metody práce s talenty? Jak s nimi v ICZ pracujete a jak je hledáte?

Pokud jde o mladé talenty, snažíme se spolupracovat s vysokými školami. Studentům, kteří projdou výběrovým řízením, nabízíme stáže v naší firmě. Velkou výhodu představuje fakt, že studenti pracují na reálných projektech. "Stínují" naše specialisty nebo projektové manažery, čímž mají šanci osvojit si skutečnou práci na opravdovém projektu. Tento systém se nám osvědčil: z řad stážistů se velmi často etablují noví zaměstnanci.

 

Se kterými fakultami spolupracujete?

Pro nás jsou nejzajímavější technické obory, v první řadě jde samozřejmě o ČVUT. Dále je pro nás velmi důležitá spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou s programy zaměřenými na projektové řízení. Spolupracujeme dále s Matematicko-fyzikální fakultou, ale i Vysokou školou ekonomickou, která má katedru informačních technologií. Snažíme se ale mít širší záběr, proto jsme se rozhodli proniknout do více regionů.

Uvažujeme například o Technické univerzitě v Liberci nebo Univerzitě Hradec Králové či dalších, kde jsou nadaní studenti a pedagogové.

Odpočinkové zóny podporují spokojenost zaměstnanců 

Na IT trhu je nedostatek kvalifikovaných odborníků. Jde zejména o programátory, odborníky na bezpečnost, projektové manažery. Ti všichni si na trhu práce mohou vybírat. Jaké odborníky momentálně poptává ICZ?

V IT oblasti došlo na rozdíl od jiných odvětví k tomu, že se mzdy napříč regiony sjednotily. Úvahy o budování týmů podle lokalit, kde je to výhodnější pro zaměstnavatele, již tedy nejsou na místě. Standardně poptáváme programátory pro Javu nebo .NET a poměrně často také projektové manažery. To jsou oblasti, ve kterých není jednoduché najít kvalitního odborníka. Ještě obtížnější je to v situaci, kdy hledáme experta, u kterého se potkávají dva různé obory.

Chceme-li například dobrého „javistu“ s opravdu dobrými znalostmi třeba z oblasti bezpečnosti IT. Z dalších pro nás důležitých profesí jsme ještě nezmínili zkušební techniky nebo metodiky. To jsou pozice tak trochu skryté, ale pro nás a pro naše zákazníky velmi důležité. Tito odborníci aplikaci zkoušejí a ověřují, zda vše pracuje správně.

 

Trendem, o kterém se v posledních letech mluví, je tzv. generační diverzita. Proč ve firmě pěstovat generační rozmanitost?

Je běžné, že se na pracovišti střetávají zástupci několika generací – nejde o nic nového, bylo tomu tak vždy. Podle mého názoru je důležité tuto spolupráci pěstovat, všechny může vzájemně obohacovat. Ti zkušenější se mohou dělit o své znalosti a zkušenosti, což mimo jiné umožňuje předcházet opakovaným chybám. A co je hlavní - díky takovému přístupu si trvale udržujeme duševní vlastnictví.

 

Článek byl publikován v ICT revue 9/2016.