Můžete přiblížit cíle projektu?

Roman Kraus

Ředitel Fakultní nemocnice v Brně

Fakultní nemocnice Brno má přesně stanovená pravidla pro zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb, zohledňující nové postupy a vývoj v oblasti zdravotní péče i možnosti realizace nejnovějších poznatků medicínského rozvoje. Aby bylo možné tato velmi přísná pravidla dodržet, bylo nezbytné přikročit ke kvalitní integraci jednotlivých systémů nemocnice, a to včetně zajištění podpory business inteligence.

Mnohé informační systémy nemocnice byly před realizací propojení zcela izolované a výměna dat často představovala takřka neřešitelný problém. Vyšší i vrcholový management tak navíc zcela zbytečně přicházel o informační podporu rozhodovacích procesů.

Vizí projektu ENIS je tento stav změnit - jednotlivé systémy propojit, uvolnit tak již pořízená data z různých systémů a prezentovat je lékařům i managementu v konsolidované formě prostřednictvím jednotného rozhraní.

 

Jakou platformu jste pro tento úkol vybrali a proč?

Základem řešení je platforma pro integraci a vývoj propojitelných aplikací InterSystems Ensemble. InterSystems je celosvětovým lídrem v oblasti práce s daty ve zdravotnictví. Když se podíváme na různé evropské projekty, které byly realizovány, ať již to je práce pro britské NHS prostřednictvím projektu

Coordinate My Care nebo Národní pacientský přehled ve Švédsku, vždy byl projekt realizován i díky této platformě v dohodnutém čase a kvalitě.

Tato platforma je již široce využívána i ve fakultních nemocnicích v ČR - používají ji i další FN v České republice. Jedná se o osvědčenou platformu a dodavatele v prostředí zdravotnictví.

 

Co bylo největší výzvou samotné implementace?

Podle mých informací bylo největším problémem vůbec "osvobodit data" z původních aplikací a systémů. A toto je výzva nejspíše i v jiných projektech podobného typu, jak jsme to viděli v průběhu projektu emergentního záznamu, kde se i v současné době stává, že se zobrazuje minimum informací o pacientovi.

Zharmonizovat různé dodavatele s různými cíli je velmi obtížné, nám se to ale v rámci tohoto projektu podařilo - i díky práci interního týmu pracovníků Centra informatiky FN Brno.

 

Jaké jsou přínosy nového řešení pro lékaře a jaké pro pacienty z vašeho pohledu?

V této oblasti jsme chtěli akcentovat několik přínosů. Prvním z nich je určitě úspora času a větší přehled ošetřujícího lékaře při prohlídce pacienta a určování jeho diagnózy.

Z pohledu pacienta je to jistě větší bezpečnost pramenící z lepší informovanosti lékaře při tvorbě léčebného plánu.

 

Jak má přispět ENIS, nebo vůbec sdílení pacientských dat, k rozšíření elektronických služeb mezi obyvatelstvem v regionu Jihomoravského kraje?

Už od počátku tohoto projektu jsme se snažili pracovat s myšlenkou, že bychom využili náš agregovaný zdravotní záznam ke sdílení mezi všemi zdravotními profesionály v regionu Jihomoravského kraje. Pokud se v této oblasti podaří vyřešit tzv. consent management, tzn. správu souhlasu pacienta s uveřejněním dat v podobném sdíleném systému, tak jsme krok od toho, aby i pacienti dostali přístup prostřednictvím internetového portálu k těmto informacím.

Pokud budou mít přístup, pak jim již díky tomuto integrovanému systému nebude nic bránit například ve sledování, zda se v systému objevují správné informace o provedených vyšetřeních, nebo budou mít možnost objednávat se přímo na konkrétní vyšetření či zákroky, což by mělo vést i k úspoře času.

 

Rozhovor byl publikován v ICT revue 6/2016.