Martina Bednářová vystudovala Podnikatelskou fakultu VUT, obor Podnikové finance a obchod. Po absolvování pracovala v Nizozemské obchodní komoře. Deset let strávila v Německu, kde působila mimo jiné ve farmaceutické společnosti Merck v oblasti HR. V tomto oboru se rozvíjela i po návratu do Česka ve společnosti ACER, kde měla na starosti recruiting českého zastoupení.

 „FEI je největším exportérem Jihomoravského kraje a spolu s tím, jak rosteme, otevíráme často nové pozice prakticky na všech odděleních. Chceme o sobě dát potenciálním zaměstnancům vědět intenzivnější náborovou kampaní,“ popsala Bednářová.

 

FEI zaměstnává v brněnském technologickém centru více než 650 zaměstnanců, z toho zhruba čtvrtinu tvoří oddělení vývoje. Ročně vyrobí kolem pěti set elektronových mikroskopů, které putují k zákazníkům do celého světa. Každý rok uvádí na trh nový nebo alespoň zásadně inovovaný přístroj.