Co neziskové organizace očekávají od CRM systému? K čemu ho potřebují?

Neziskové organizace potřebují stejně jako firmy efektivně pracovat s informacemi, které během své práce získávají a evidují. Jedná se především o kontakty, kterými jsou ve velké většině dárci (individuální i firemní), partneři, klienti, dobrovolníci, novináři. CRM systém zde primárně slouží pro správu fundraisingu, tedy získávání finančních prostředků a jiných zdrojů sloužící k naplnění poslání organizace. Dále může sloužit i pro správu a řízení projektů organizace. Organizace očekává nástroj, který jejím zaměstnancům usnadní každodenní práci, a tím ušetří nejen čas, ale i peníze.

 

Petra Joklová

Projektová manažerka společnosti CRM pro neziskovky

Jaká funkční specifika má CRM pro oblast neziskovek? Proč padla volba na technologie společnosti Salesforce?

Principiálně se funkcionality od komerčního světa příliš neliší, ale názvosloví je odlišné - klienti jsou dárci, obchodní příležitosti dary, marketingové aktivity jsou fundraisingové aktivity apod. Každá implementace má však svoje specifika, podobně jako se vždy na míru upravuje aplikace pro komerční společnosti. Mezi našimi více než 60 klienty najdeme i velmi složité funkcionality - např. pro pokrytí procesů mediační a probační služby nebo složité grantové procesy velkých nadací.

Z naší zkušenosti je Salesforce v porovnání s jinými produkty pro neziskovky nejlepším řešením - nastavení a úpravy systému zvládne i poučený uživatel. Jedná se o cloudový software, tedy odpadá otázka, kde budou organizace svá data schraňovat. Výhodou je také vysoká stabilita a úroveň podpory ze strany poskytovatele. Nadace Salesforce poskytuje aplikaci neziskovým organizacím zdarma s 10 uživatelskými licencemi.

 

Jaký máte obchodní model? Může si vaše řešení dovolit například i malá nezisková organizace?

Naše organizace sestává z řady dobrovolníků/odborníků, kteří systém Salesforce implementují. Z toho důvodu jsme schopni neziskovkám vyjít cenově vstříc tak, aby si mohly systém dovolit. Implementace je tedy zdarma, organizace platí pouze administrativní poplatky a podporu, která se odvíjí od nastavení systému. Řada neziskovek si žádá o dotace či podporu od partnerů, ze kterých pak celou službu platí.

 

Rozhovor byl publikován v ICT revue 5/2016.