Bedřich Košata je jako vedoucí Laboratoří CZ.NIC odpovědný za tým, který se zabývá zejména vývojem a výzkumem v oblasti internetových technologií a bezpečnosti, ale také dalšími obecně prospěšnými projekty, např. v oblasti vzdělávání.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde získal i titul PhD. Po návratu z ročního postdoktorálního pobytu v Německu se pak na VŠCHT stal zakládajícím členem Laboratoře informatiky a chemie. Tam působil mezi roky 2004 a 2010 na pozici vyučujícího v rámci stejnojmenného oboru, který kombinoval výuku chemie s programováním a informatikou obecně. Ve sdružení CZ.NIC pracuje od roku 2009, kdy začínal jako programátor a mezi roky 2013 a 2015 zastával roli vedoucího projektu Turris.

Ve volném čase se věnuje aikidó, zajímá se o přírodní vědy a rád vaří.