Švédská společnost Axis Communication se dohodla na koupi české firmy 2N. Akvizice tak bude dobře doplňovat současné prodejní kanály společnosti na celém světě. Společnost 2N bude zároveň čerpat ze silné pozice Axisu na trhu díky přístupu k R&D zdrojům. 2N má dobře zavedené obchodní kanály díky spolupráci s firmami v oblasti instalace elektrorozvodů a interkomů stejně jako s výrobci výtahů.

„Akvizice podtrhuje naši ambici přispívat k chytřejšímu a bezpečnějšímu světu. Zákazníci dnes ve zvýšené míře žádají integrovaná řešení s otevřenými standardy, která umožňují lepší zabezpečení.  Společně se společností 2N můžeme tuto poptávku uspokojit,” říká Peter Lindström, viceprezident společnosti Axis Communications pro nové obchodní příležitosti.

Značka 2N zůstane zachována a firma bude dále fungovat jako dceřiná společnost v rámci skupiny Axis. Spolupráce bude zahrnovat sdílení znalostí, vzájemnou podporu při výzkumu a vývoji i při uvádění produktů na trh. Důležitým společným úkolem bude urychlit probíhající přechod od analogových systémů k  IP interkomům a vytvářet nové obchodní příležitosti.

„Plánujeme růst a rozvoj jak pro Axis, tak pro 2N. Trh roste a díky akvizici 2N můžeme nadále pokračovat v revoluci, kterou přinášejí bezpečnostní řešení na bázi IP,“ říká Peter Lindström.